• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Quảng ngãi


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 34.46 °C
Thứ ba, Ngày 30, tháng 05, năm 2023
Cảm Giác Như : 40.16 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 52%
 • Wind
  Tốc độ Gió 4.98 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Tia UV 12.33%
 • Rain
  Điểm sương 22.45°
 • Bình Minh 05:14
 • Hoàng hôn 18:10
 • Mức độ mây 79%
 • Lượng mưa : 0.13 mm

00:00

mây đen u ám

28.8°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Tây

01:00

mây cụm

25.4°C


Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 1.61 km/giờ

Hướng : Tây

02:00

mây rải rác

20.1°C


Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.24 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây cụm

25.1°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.76 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây cụm

24.9°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.57 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây cụm

24.6°C


Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.52 km/giờ

Hướng : Tây

06:00

mây đen u ám

25.7°C


Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0.23%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.22 km/giờ

Hướng : Tây

07:00

mây đen u ám

28.4°C


Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 1.25%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 1.58 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây đen u ám

30.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.44%

Độ ẩm : 65 %

Wind
Gió : 1.01 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

09:00

mây cụm

32.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 6.58%

Độ ẩm : 58 %

Wind
Gió : 1.38 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

10:00

mây cụm

33.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.79%

Độ ẩm : 54 %

Wind
Gió : 2.54 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

11:00

mây cụm

34.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.83%

Độ ẩm : 52 %

Wind
Gió : 3.71 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mây cụm

36.5°C


Khả năng có mưa : 17 %

Tia UV : 12.8%

Độ ẩm : 45 %

Wind
Gió : 1.6 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mây đen u ám

32.6°C


Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 10.98%

Độ ẩm : 58 %

Wind
Gió : 4.42 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mây đen u ám

33.3°C


Khả năng có mưa : 29 %

Tia UV : 8.38%

Độ ẩm : 55 %

Wind
Gió : 4.15 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mây đen u ám

33.5°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 5.07%

Độ ẩm : 54 %

Wind
Gió : 3.96 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây đen u ám

32.5°C


Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 2.26%

Độ ẩm : 59 %

Wind
Gió : 3.02 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mây đen u ám

31.5°C


Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 0.63%

Độ ẩm : 63 %

Wind
Gió : 2.84 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

28.4°C


Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.35 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

27.5°C


Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.72 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mây đen u ám

27.2°C


Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 1.72 km/giờ

Hướng : Đông Nam

21:00

mây đen u ám

26.9°C


Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.7 km/giờ

Hướng : Nam

22:00

mây đen u ám

23.8°C


Khả năng có mưa : 31 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.36 km/giờ

Hướng : Tây Nam

23:00

mây cụm

26°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.77 km/giờ

Hướng : Tây Nam

Dự báo thời tiết quảng ngãi ngày mai (30/05/2023)

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai 

Thời tiết ở Quảng Ngãi cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Quảng Ngãi . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các huyện Quảng Ngãi ngày mai

Thành Phố Quảng Ngãi
35.16 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.58 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.67 °C
Lượng mưa : 0.11 mm
Huyện Tư Nghĩa
35.34 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.53 °C
Nhiệt độ buổi tối : 30.66 °C
Lượng mưa : 0.95 mm
Huyện Đức Phổ
33.97 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 23.1 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.95 °C
Lượng mưa : 6.19 mm
Huyện Ba Tơ
35.4 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 23.98 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.27 °C
Lượng mưa : 7.29 mm
Huyện Bình Sơn
33.84 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.47 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.92 °C
Lượng mưa : 0.15 mm
Huyện Lý Sơn
28.46 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 27.81 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.62 °C
Lượng mưa : 0.5 mm
Huyện Minh Long
32.46 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.39 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.23 °C
Lượng mưa : 3.2 mm
Huyện Mộ Đức
34.59 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.72 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.46 °C
Lượng mưa : 0.93 mm
Huyện Nghĩa Hành
31.71 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.64 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.9 °C
Lượng mưa : 2.51 mm
Huyện Sơn Hà
36.05 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.68 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.93 °C
Lượng mưa : 2.65 mm
Huyện Sơn Tây
33.64 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.06 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.29 °C
Lượng mưa : 3.98 mm
Huyện Sơn Tịnh
35.81 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.34 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.79 °C
Lượng mưa : 0.11 mm
Huyện Trà Bồng
36.27 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.02 °C
Nhiệt độ buổi tối : 30.8 °C
Lượng mưa : 0.56 mm