• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Quảng ngãi


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 27.32 °C
Thứ ba, Ngày 05, tháng 12, năm 2023
Cảm Giác Như : 30.24 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 78%
 • Wind
  Tốc độ Gió 3.1 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Tia UV 8.35%
 • Rain
  Điểm sương 22.87°
 • Bình Minh 05:57
 • Hoàng hôn 17:13
 • Mức độ mây 96%
 • Lượng mưa : 3.95 mm

00:00

mây đen u ám

19.9°C


Khả năng có mưa : 69 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.81 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

01:00

mây đen u ám

19.2°C


Khả năng có mưa : 72 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.77 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

02:00

mây đen u ám

24°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.8 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

03:00

mây đen u ám

23.6°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.88 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

04:00

mây đen u ám

22.9°C


Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

05:00

mây đen u ám

23.1°C


Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

06:00

mây đen u ám

22.8°C


Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.97 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

07:00

mây đen u ám

23.9°C


Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0.26%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.78 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

08:00

mây đen u ám

25.4°C


Khả năng có mưa : 61 %

Tia UV : 0.79%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 2.1 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

09:00

mưa nhẹ

26.6°C


Khả năng có mưa : 71 %

Tia UV : 2.26%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.96 km/giờ

Hướng : Bắc

10:00

mưa nhẹ

25.7°C


Khả năng có mưa : 78 %

Tia UV : 4.54%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.83 km/giờ

Hướng : Bắc

11:00

mưa nhẹ

27.5°C


Khả năng có mưa : 81 %

Tia UV : 7.19%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 1.44 km/giờ

Hướng : Bắc

12:00

mưa nhẹ

26.1°C


Khả năng có mưa : 86 %

Tia UV : 8.35%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.05 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mưa nhẹ

27.6°C


Khả năng có mưa : 77 %

Tia UV : 6.85%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.99 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mưa nhẹ

27.3°C


Khả năng có mưa : 77 %

Tia UV : 4.72%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 3.13 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mưa nhẹ

26.8°C


Khả năng có mưa : 79 %

Tia UV : 2.45%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.86 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mưa nhẹ

26.3°C


Khả năng có mưa : 81 %

Tia UV : 0.84%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.48 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mưa nhẹ

23.3°C


Khả năng có mưa : 73 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.97 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

18:00

mưa nhẹ

24.4°C


Khả năng có mưa : 84 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.35 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

19:00

mây đen u ám

23.4°C


Khả năng có mưa : 88 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.24 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa nhẹ

24.4°C


Khả năng có mưa : 58 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.75 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

21:00

mây rải rác

22°C


Khả năng có mưa : 44 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.67 km/giờ

Hướng : Tây

22:00

mưa nhẹ

24.5°C


Khả năng có mưa : 59 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.34 km/giờ

Hướng : Bắc

23:00

mưa nhẹ

24.3°C


Khả năng có mưa : 58 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.6 km/giờ

Hướng : Tây

Dự báo thời tiết quảng ngãi ngày mai (05/12/2023)

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai 

Thời tiết ở Quảng Ngãi cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Quảng Ngãi . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các huyện Quảng Ngãi ngày mai

Thành Phố Quảng Ngãi
27.51 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.85 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.86 °C
Lượng mưa : 3.9 mm
Huyện Tư Nghĩa
26.97 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.1 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.02 °C
Lượng mưa : 4.7 mm
Huyện Đức Phổ
26.65 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.26 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.29 °C
Lượng mưa : 2.3 mm
Huyện Ba Tơ
27.52 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.72 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.19 °C
Lượng mưa : 2.65 mm
Huyện Bình Sơn
26.18 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.92 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.7 °C
Lượng mưa : 4.95 mm
Huyện Lý Sơn
25.89 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.55 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.96 °C
Lượng mưa : 7.75 mm
Huyện Minh Long
24.12 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.37 °C
Nhiệt độ buổi tối : 20.95 °C
Lượng mưa : 5.2 mm
Huyện Mộ Đức
27.22 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.03 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.01 °C
Lượng mưa : 4.07 mm
Huyện Nghĩa Hành
23.31 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.53 °C
Nhiệt độ buổi tối : 20.22 °C
Lượng mưa : 5.1 mm
Huyện Sơn Hà
27.72 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 23.08 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.38 °C
Lượng mưa : 7.07 mm
Huyện Sơn Tây
26.07 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 21.66 °C
Nhiệt độ buổi tối : 22.85 °C
Lượng mưa : 5.2 mm
Huyện Sơn Tịnh
27.66 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.66 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.75 °C
Lượng mưa : 3.92 mm
Huyện Trà Bồng
27.51 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.44 °C
Lượng mưa : 6.09 mm