• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Quảng ngãi


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 29.5 °C
Thứ tư, Ngày 17, tháng 07, năm 2024
Cảm Giác Như : 34.73 °C
mưa cường độ nặng
 • Độ ẩm 74%
 • Wind
  Tốc độ Gió 2.56 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Tia UV 12.06%
 • Rain
  Điểm sương 23.92°
 • Bình Minh 05:23
 • Hoàng hôn 18:18
 • Mức độ mây 100%
 • Lượng mưa : 17.66 mm

00:00

mưa nhẹ

25.3°C


Khả năng có mưa : 80 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.21 km/giờ

Hướng : Tây

01:00

mây đen u ám

23.1°C


Khả năng có mưa : 82 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.42 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây đen u ám

25.1°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 2.16 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây đen u ám

24.1°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.48 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

mây đen u ám

24.1°C


Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.2 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây đen u ám

22.9°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.44 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây đen u ám

25.3°C


Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0.19%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 1.77 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây đen u ám

26°C


Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0.91%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.79 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây đen u ám

27.3°C


Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 2.24%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.37 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây đen u ám

28.4°C


Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 4.52%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 1.23 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

10:00

mây đen u ám

29.3°C


Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 6.93%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 1.21 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

11:00

mây đen u ám

29.7°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 10.43%

Độ ẩm : 73 %

Wind
Gió : 1.09 km/giờ

Hướng : Bắc

12:00

mưa nhẹ

30.8°C


Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 11.44%

Độ ẩm : 63 %

Wind
Gió : 1.69 km/giờ

Hướng : Bắc

13:00

mưa nhẹ

30.4°C


Khả năng có mưa : 73 %

Tia UV : 10.37%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 1.86 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mưa nhẹ

31.3°C


Khả năng có mưa : 85 %

Tia UV : 5.01%

Độ ẩm : 68 %

Wind
Gió : 0.19 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mưa vừa

25.9°C


Khả năng có mưa : 97 %

Tia UV : 2.33%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.41 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mưa vừa

28.5°C


Khả năng có mưa : 92 %

Tia UV : 1.97%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 2.06 km/giờ

Hướng : Bắc

17:00

mưa nhẹ

28.1°C


Khả năng có mưa : 70 %

Tia UV : 0.28%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 5.81 km/giờ

Hướng : Bắc

18:00

mưa vừa

26.8°C


Khả năng có mưa : 92 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.14 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

19:00

mưa vừa

26°C


Khả năng có mưa : 95 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.81 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa vừa

25.7°C


Khả năng có mưa : 77 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.05 km/giờ

Hướng : Đông Nam

21:00

mưa nhẹ

25.6°C


Khả năng có mưa : 80 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.73 km/giờ

Hướng : Nam

22:00

mây đen u ám

25.5°C


Khả năng có mưa : 80 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.83 km/giờ

Hướng : Nam

23:00

mây đen u ám

25.3°C


Khả năng có mưa : 75 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.61 km/giờ

Hướng : Tây Nam

Dự báo thời tiết quảng ngãi ngày mai (17/07/2024)

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai 

Thời tiết ở Quảng Ngãi cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Quảng Ngãi . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các huyện Quảng Ngãi ngày mai

Thành Phố Quảng Ngãi
29.65 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.09 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.88 °C
Lượng mưa : 16.44 mm
Huyện Tư Nghĩa
29.32 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 23.93 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.07 °C
Lượng mưa : 15.98 mm
Huyện Đức Phổ
31.58 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.88 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.25 °C
Lượng mưa : 10.53 mm
Huyện Ba Tơ
29.71 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 23.92 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.2 °C
Lượng mưa : 7.73 mm
Huyện Bình Sơn
28.45 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.14 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.65 °C
Lượng mưa : 15.03 mm
Huyện Lý Sơn
27.95 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 27.71 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.07 °C
Lượng mưa : 15.36 mm
Huyện Minh Long
26.95 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 20.53 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24 °C
Lượng mưa : 12.52 mm
Huyện Mộ Đức
29.57 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.75 °C
Lượng mưa : 17.91 mm
Huyện Nghĩa Hành
26.1 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 19.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.24 °C
Lượng mưa : 13.36 mm
Huyện Sơn Hà
30.85 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 23.99 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.48 °C
Lượng mưa : 13.49 mm
Huyện Sơn Tây
28.65 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.44 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.93 °C
Lượng mưa : 9.73 mm
Huyện Sơn Tịnh
29.81 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.9 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.85 °C
Lượng mưa : 15.84 mm
Huyện Trà Bồng
29.83 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.72 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.47 °C
Lượng mưa : 19.97 mm