• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi ngày mai

Quảng ngãi


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 38.98 °C
Thứ sáu, Ngày 26, tháng 04, năm 2024
Cảm Giác Như : 45.22 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 39%
 • Wind
  Tốc độ Gió 6.81 km/h
 • Hướng Gió Đông
 • Tia UV 11.72%
 • Rain
  Điểm sương 20.07°
 • Bình Minh 05:23
 • Hoàng hôn 18:00
 • Mức độ mây 4%
 • Lượng mưa : 1.59 mm

00:00

mây rải rác

22°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây rải rác

25.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

bầu trời quang đãng

25.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.58 km/giờ

Hướng : Nam

03:00

mây thưa

26.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 2 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

bầu trời quang đãng

26.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 2.04 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

bầu trời quang đãng

25.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 2.2 km/giờ

Hướng : Nam

06:00

bầu trời quang đãng

27.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.15%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 1.51 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

bầu trời quang đãng

30.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.95%

Độ ẩm : 52 %

Wind
Gió : 2.04 km/giờ

Hướng : Nam

08:00

bầu trời quang đãng

34.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 2.95%

Độ ẩm : 44 %

Wind
Gió : 2.23 km/giờ

Hướng : Nam

09:00

bầu trời quang đãng

36.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 5.9%

Độ ẩm : 43 %

Wind
Gió : 2.13 km/giờ

Hướng : Nam

10:00

bầu trời quang đãng

38.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.59%

Độ ẩm : 38 %

Wind
Gió : 1.96 km/giờ

Hướng : Đông Nam

11:00

bầu trời quang đãng

39°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.34%

Độ ẩm : 39 %

Wind
Gió : 4.31 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

bầu trời quang đãng

42.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 12.17%

Độ ẩm : 24 %

Wind
Gió : 1.02 km/giờ

Hướng : Đông Nam

13:00

bầu trời quang đãng

37°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.43%

Độ ẩm : 40 %

Wind
Gió : 5.68 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

bầu trời quang đãng

35.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 7.41%

Độ ẩm : 49 %

Wind
Gió : 6.41 km/giờ

Hướng : Đông Nam

15:00

mây cụm

32.2°C


Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 4.05%

Độ ẩm : 56 %

Wind
Gió : 2.75 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mưa nhẹ

29.7°C


Khả năng có mưa : 31 %

Tia UV : 0.41%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 4.2 km/giờ

Hướng : Đông Nam

17:00

mưa nhẹ

28.6°C


Khả năng có mưa : 22 %

Tia UV : 0.06%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 5.89 km/giờ

Hướng : Đông Nam

18:00

mưa nhẹ

26.3°C


Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 2.24 km/giờ

Hướng : Nam

19:00

mưa nhẹ

27.1°C


Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.27 km/giờ

Hướng : Tây Nam

20:00

mưa nhẹ

26.9°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 3.08 km/giờ

Hướng : Nam

21:00

mây cụm

27°C


Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.46 km/giờ

Hướng : Nam

22:00

mây rải rác

26.4°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 1.8 km/giờ

Hướng : Nam

23:00

mây cụm

26.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.58 km/giờ

Hướng : Nam

Dự báo thời tiết quảng ngãi ngày mai (26/04/2024)

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai 

Thời tiết ở Quảng Ngãi cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Quảng Ngãi . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các huyện Quảng Ngãi ngày mai

Thành Phố Quảng Ngãi
40.2 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.46 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.01 °C
Lượng mưa : 1.4 mm
Huyện Tư Nghĩa
41.49 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.16 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.26 °C
Lượng mưa : 1.11 mm
Huyện Đức Phổ
41.26 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.9 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29 °C
Lượng mưa : 1.17 mm
Huyện Ba Tơ
42.02 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 26.33 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.32 °C
Lượng mưa : 1.5 mm
Huyện Bình Sơn
38.96 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.85 °C
Lượng mưa : 0.68 mm
Huyện Lý Sơn
26.98 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 26.55 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.95 °C
Lượng mưa : 0.8 mm
Huyện Minh Long
38.9 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.66 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.46 °C
Lượng mưa : 0.84 mm
Huyện Mộ Đức
39.94 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.94 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.26 °C
Lượng mưa : 1.63 mm
Huyện Nghĩa Hành
38.16 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.26 °C
Lượng mưa : 1.02 mm
Huyện Sơn Hà
42.22 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 26.29 °C
Nhiệt độ buổi tối : 32.65 °C
Lượng mưa : 0.45 mm
Huyện Sơn Tây
40.01 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.87 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.7 °C
Lượng mưa : 0.83 mm
Huyện Sơn Tịnh
41.51 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.44 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.39 °C
Lượng mưa : 1.25 mm
Huyện Trà Bồng
43.12 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 26.49 °C
Nhiệt độ buổi tối : 32.39 °C
Lượng mưa : 0.37 mm