Dự Báo Thời tiết hôm nay tại Huyện Sơn Tịnh

Huyện Sơn Tịnh

Thời Tiết Quảng Ngãi°C20.86 °C
Cập nhật : 6 giờ trước
Thứ năm, Ngày 29, tháng 02, năm 2024
Cảm Giác Như : 21.3 °C
bầu trời quang đãng
 • Độ ẩm 88%
 • Wind
  Tốc độ Gió 1.21 km/h
 • Hướng Gió Tây Nam
 • Chỉ số UV 0.63%
 • Rain
  Điểm sương 18.8°
 • Bình Minh 06:03
 • Hoàng hôn 17:52
 • Tầm nhìn 10000 km
 • Mức độ mây 8%

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh 48 giờ tới

00:00

bầu trời quang đãng

19.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.98 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

bầu trời quang đãng

19.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.82 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

bầu trời quang đãng

19.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Tây

03:00

bầu trời quang đãng

19.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.51 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

bầu trời quang đãng

19.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.64 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

bầu trời quang đãng

19.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.5 km/giờ

Hướng : Tây

06:00

bầu trời quang đãng

20.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.41 km/giờ

Hướng : Tây

07:00

bầu trời quang đãng

20.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.63%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.41 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

bầu trời quang đãng

21.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 2.42%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.33 km/giờ

Hướng : Nam

09:00

bầu trời quang đãng

22.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 5.42%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.08 km/giờ

Hướng : Đông Nam

10:00

bầu trời quang đãng

24.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 8.77%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 2.22 km/giờ

Hướng : Đông Nam

11:00

bầu trời quang đãng

26.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.19%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 2.97 km/giờ

Hướng : Đông Nam

12:00

mây thưa

28.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.74%

Độ ẩm : 65 %

Wind
Gió : 3.69 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây thưa

28.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.27%

Độ ẩm : 66 %

Wind
Gió : 3.85 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây rải rác

27.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 7.05%

Độ ẩm : 67 %

Wind
Gió : 3.88 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây rải rác

27.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.81%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 3.94 km/giờ

Hướng : Đông Nam

16:00

mây cụm

26.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.38%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 3.96 km/giờ

Hướng : Đông Nam

17:00

mây rải rác

25.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.24%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.77 km/giờ

Hướng : Đông Nam

18:00

mây rải rác

22.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 1.87 km/giờ

Hướng : Đông Nam

19:00

mây rải rác

22°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.17 km/giờ

Hướng : Đông Nam

20:00

mây cụm

21.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.21 km/giờ

Hướng : Nam

21:00

mây cụm

21.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.02 km/giờ

Hướng : Tây Nam

22:00

mây rải rác

21.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 0.78 km/giờ

Hướng : Tây Nam

23:00

mây rải rác

21°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.92 km/giờ

Hướng : Tây Nam

00:00

mây thưa

20.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.17 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây thưa

20.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.43 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

bầu trời quang đãng

20.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.26 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

bầu trời quang đãng

20.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.38 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây thưa

20.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.58 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây thưa

20.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.75 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây thưa

20.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.77 km/giờ

Hướng : Tây

07:00

mây thưa

21.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.62%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.56 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây thưa

24.7°C


Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 2.33%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây thưa

26.8°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 4.98%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 0.37 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

10:00

mây rải rác

27.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 8.2%

Độ ẩm : 67 %

Wind
Gió : 1.59 km/giờ

Hướng : Đông

11:00

mây rải rác

28.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.5%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 2.31 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

mây rải rác

28.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.24%

Độ ẩm : 62 %

Wind
Gió : 3.06 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây rải rác

28.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.78%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 3.64 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây cụm

27.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 6.76%

Độ ẩm : 68 %

Wind
Gió : 3.76 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây rải rác

27.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.47%

Độ ẩm : 71 %

Wind
Gió : 3.73 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây rải rác

26.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.29%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 3.94 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mưa nhẹ

25°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0.23%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.97 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

23°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.84 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

22.6°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.16 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa nhẹ

22.8°C


Khả năng có mưa : 60 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.8 km/giờ

Hướng : Đông

21:00

mưa nhẹ

22.8°C


Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.38 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

22:00

mây đen u ám

22.8°C


Khả năng có mưa : 43 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.31 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

23:00

mây đen u ám

22.5°C


Khả năng có mưa : 48 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.63 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

00:00

mây đen u ám

22.3°C


Khả năng có mưa : 44 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.85 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

01:00

mây đen u ám

22°C


Khả năng có mưa : 44 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.78 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

02:00

mây đen u ám

21.9°C


Khả năng có mưa : 17 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.59 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

03:00

mây đen u ám

22.2°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.61 km/giờ

Hướng : Bắc

04:00

mây đen u ám

22.2°C


Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.53 km/giờ

Hướng : Bắc

05:00

mây đen u ám

22.2°C


Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.53 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

06:00

mây đen u ám

22.1°C


Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.68 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

Nhiệt độ Huyện Sơn Tịnh những ngày tới

Lượng mưa và khả năng mưa Huyện Sơn Tịnh những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh ngày 29/02/2024 

Thời tiết ở Huyện Sơn Tịnh cho hôm nay, ngày mai và tuần. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Sơn Tịnh . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần tới

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh 7 ngày tới

Thứ sáu, Ngày 01, tháng 03, năm 2024

28.11 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.22 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.03 °C
 • Độ ẩm : 64%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.94 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.24%
 • Bình Minh : 06:02
 • Hoàng hôn : 17:52
 • Lượng mưa : 0.8 mm

Thứ bảy, Ngày 02, tháng 03, năm 2024

27.33 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.22 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.26 °C
 • Độ ẩm : 64%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.49 km/h
 • Hướng Gió : Đông Bắc
 • Tia UV : 9.15%
 • Bình Minh : 06:01
 • Hoàng hôn : 17:53
 • Lượng mưa : 0.41 mm

Chủ nhật, Ngày 03, tháng 03, năm 2024

25.54 °C
mây đen u ám
Nhiệt độ buổi sáng : 21.22 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.78 °C
 • Độ ẩm : 76%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.59 km/h
 • Hướng Gió : Đông Nam
 • Tia UV : 10.69%
 • Bình Minh : 06:01
 • Hoàng hôn : 17:53

Thứ hai, Ngày 04, tháng 03, năm 2024

28.9 °C
bầu trời quang đãng
Nhiệt độ buổi sáng : 21.02 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.11 °C
 • Độ ẩm : 62%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 4.2 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.68%
 • Bình Minh : 06:00
 • Hoàng hôn : 17:53

Thứ ba, Ngày 05, tháng 03, năm 2024

32.23 °C
bầu trời quang đãng
Nhiệt độ buổi sáng : 22.61 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.8 °C
 • Độ ẩm : 55%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.33 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12%
 • Bình Minh : 05:59
 • Hoàng hôn : 17:53

Thứ tư, Ngày 06, tháng 03, năm 2024

32.55 °C
mây cụm
Nhiệt độ buổi sáng : 23.54 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.08 °C
 • Độ ẩm : 55%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.04 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12%
 • Bình Minh : 05:59
 • Hoàng hôn : 17:53

Thứ năm, Ngày 07, tháng 03, năm 2024

27.65 °C
mây cụm
Nhiệt độ buổi sáng : 23.37 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.64 °C
 • Độ ẩm : 78%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 2.34 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12%
 • Bình Minh : 05:58
 • Hoàng hôn : 17:53

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh ngày hôm nay (29/02/2024) 

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh ngày hôm nay (29/02/2024) - dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại  Huyện Sơn Tịnh cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới.  Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết của  Huyện Sơn Tịnh hằng tháng đa phần không có biến động nhiều. Từ sáng, chiều, tối và đêm nhiệt độ chênh lệch từ 5 đến 10 độ C tùy theo mùa. Người dân sống ở Huyện Sơn Tịnh có thể xem các bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tới trên website thoitietquangngai.com để nắm bắt thông tin thời tiết và có thể chuẩn bị tốt nhất cho những dự định sắp tới của mình.

Trên trang web dự báo thời tiết thoitietquangngai.com của chúng tôi đều có thông tin thời tiết của ngày hôm qua và những ngày trước đó để cho bạn có thể đánh giá tình hình thời tiết trong quá khứ thông qua biểu đồ nhiệt độ. Nhằm có thể đưa ra những dự báo chính xác cho những ngày sắp tới.

Nhiệt độ của Huyện Sơn Tịnh bây giờ có một vài sự chênh lệch ở các huyện. Để các bạn dễ nắm bắt các thông tin về thời tiết. Hãy luôn cập nhật diễn biến thời tiết trên trang web của chúng tôi, để được cung cấp thông tin về dự báo thời tiết theo giờ địa phương. Cập nhật liên tục hàng giờ, cho phép bạn biết rõ ràng tình hình thời tiết nơi bạn đang đứng.

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết dài ngày

Trang web của chúng tôi không chỉ dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay mà còn đưa ra dự báo cho thời tiết 3 ngày5 ngày hoặc 7 ngày – 10 ngày tới. Mục đích giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những dự định ngắn hạn như đi thăm họ hàng, du lịch ngắn ngày,….

Nếu bạn có dự định đi chơi xa ở các tỉnh thành khác thì có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 10 đến 15 ngày tới để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Những bạn đang chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày từ 1 tháng trở lên có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 30 ngày tới để sắp xếp hành trang và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh nhanh nhất

Các bạn đang chuẩn bị đi du lịch hay đi chơi xa có thể đang quan tâm đến tình hình thời tiết tuần này và tuần tới. Đừng lo lắng, trang web thoitietquangngai.com của chúng tôi có thể đưa ra dự báo cho rất nhiều ngày. Độ chính xác cho nhiệt độ thời tiết tuần này và tuần sau chỉ sai số khoảng 1 – 2 độ. Nếu bạn thích xem dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh theo từng tháng, từng năm thì hệ thống dữ liệu của chúng tôi có thể đáp ứng. Hỗ trợ cho những bạn đang làm nghiên cứu hay các chuyên gia về thời tiết.