• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi 7 ngày tới

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi 7 ngày tới

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới 

Thời tiết ở Quảng Ngãi cho 7 ngày tới. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Quảng Ngãi . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thứ ba, Ngày 30, tháng 05, năm 2023

34.46 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.85 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.5 °C
 • Độ ẩm : 52%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 4.98 km/h
 • Hướng Gió : Đông Bắc
 • Tia UV : 12.33%
 • Bình Minh : 05:14
 • Hoàng hôn : 18:10
 • Lượng mưa : 0.13 mm

Thứ tư, Ngày 31, tháng 05, năm 2023

36.61 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.88 °C
Nhiệt độ buổi tối : 32.41 °C
 • Độ ẩm : 45%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.39 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12.35%
 • Bình Minh : 05:13
 • Hoàng hôn : 18:11
 • Lượng mưa : 0.13 mm

Thứ năm, Ngày 01, tháng 06, năm 2023

36.59 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 26.38 °C
Nhiệt độ buổi tối : 34.88 °C
 • Độ ẩm : 43%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 4.92 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.79%
 • Bình Minh : 05:13
 • Hoàng hôn : 18:11
 • Lượng mưa : 0.35 mm

Thứ sáu, Ngày 02, tháng 06, năm 2023

37.6 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.91 °C
Nhiệt độ buổi tối : 35.63 °C
 • Độ ẩm : 39%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.6 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12.69%
 • Bình Minh : 05:13
 • Hoàng hôn : 18:11
 • Lượng mưa : 0.81 mm

Thứ bảy, Ngày 03, tháng 06, năm 2023

37.59 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.97 °C
Nhiệt độ buổi tối : 35.03 °C
 • Độ ẩm : 38%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.39 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 13%
 • Bình Minh : 05:13
 • Hoàng hôn : 18:12
 • Lượng mưa : 0.89 mm

Chủ nhật, Ngày 04, tháng 06, năm 2023

37.64 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.95 °C
Nhiệt độ buổi tối : 34.42 °C
 • Độ ẩm : 37%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.14 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 13%
 • Bình Minh : 05:13
 • Hoàng hôn : 18:12
 • Lượng mưa : 0.54 mm

Thứ hai, Ngày 05, tháng 06, năm 2023

36.49 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.11 °C
Nhiệt độ buổi tối : 34.18 °C
 • Độ ẩm : 42%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.02 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 13%
 • Bình Minh : 05:13
 • Hoàng hôn : 18:12
 • Lượng mưa : 0.47 mm

Dự báo thời tiết quảng ngãi 7 ngày tới