• Quảng Ngãi
 • Thời tiết hôm nay tại Thành Phố Quảng Ngãi

Dự Báo Thời tiết hôm nay tại Thành Phố Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi

Thời Tiết Quảng Ngãi°C33.21 °C
Cập nhật : 10 giờ trước
Thứ năm, Ngày 25, tháng 04, năm 2024
Cảm Giác Như : 39.69 °C
mây thưa
 • Độ ẩm 59%
 • Wind
  Tốc độ Gió 6.28 km/h
 • Hướng Gió Đông Nam
 • Chỉ số UV 10.62%
 • Rain
  Điểm sương 24.11°
 • Bình Minh 05:24
 • Hoàng hôn 18:00
 • Tầm nhìn 10000 km
 • Mức độ mây 22%

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi 48 giờ tới

00:00

mây cụm

25.2°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 2.38 km/giờ

Hướng : Nam

01:00

mây đen u ám

25.4°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 2.11 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

mây cụm

25.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 2.01 km/giờ

Hướng : Nam

03:00

mây đen u ám

25.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.28 km/giờ

Hướng : Nam

04:00

mây đen u ám

25.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.32 km/giờ

Hướng : Nam

05:00

mây đen u ám

25.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.09 km/giờ

Hướng : Nam

06:00

mây đen u ám

26°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.12%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.59 km/giờ

Hướng : Nam

07:00

mây rải rác

29.9°C


Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0.87%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Nam

08:00

mây rải rác

33.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 2.71%

Độ ẩm : 51 %

Wind
Gió : 2.29 km/giờ

Hướng : Nam

09:00

mây rải rác

36°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 5.45%

Độ ẩm : 44 %

Wind
Gió : 2.4 km/giờ

Hướng : Đông Nam

10:00

mây thưa

38°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 8.43%

Độ ẩm : 39 %

Wind
Gió : 2.95 km/giờ

Hướng : Đông Nam

11:00

mây thưa

38.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.62%

Độ ẩm : 38 %

Wind
Gió : 3.63 km/giờ

Hướng : Đông Nam

12:00

mây thưa

38.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.19%

Độ ẩm : 37 %

Wind
Gió : 4.77 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây rải rác

38.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.84%

Độ ẩm : 39 %

Wind
Gió : 6.21 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây rải rác

37°C


Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 6.87%

Độ ẩm : 43 %

Wind
Gió : 6.23 km/giờ

Hướng : Đông Nam

15:00

mưa nhẹ

34.7°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 2.77%

Độ ẩm : 50 %

Wind
Gió : 5.21 km/giờ

Hướng : Đông Nam

16:00

mưa nhẹ

32.6°C


Khả năng có mưa : 28 %

Tia UV : 1.16%

Độ ẩm : 57 %

Wind
Gió : 4.41 km/giờ

Hướng : Đông Nam

17:00

mây cụm

29.4°C


Khả năng có mưa : 28 %

Tia UV : 0.26%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 5.16 km/giờ

Hướng : Nam

18:00

mây cụm

28.3°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 3.81 km/giờ

Hướng : Nam

19:00

mây cụm

28.2°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 73 %

Wind
Gió : 2.65 km/giờ

Hướng : Tây Nam

20:00

mây rải rác

27.1°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 2.16 km/giờ

Hướng : Nam

21:00

mây cụm

27.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.17 km/giờ

Hướng : Nam

22:00

mây cụm

26.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 2.37 km/giờ

Hướng : Nam

23:00

mây rải rác

26.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.21 km/giờ

Hướng : Nam

00:00

mây rải rác

25.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.01 km/giờ

Hướng : Nam

01:00

mây rải rác

25.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

bầu trời quang đãng

25.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.99 km/giờ

Hướng : Nam

03:00

bầu trời quang đãng

25.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.04 km/giờ

Hướng : Nam

04:00

bầu trời quang đãng

25.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.16 km/giờ

Hướng : Nam

05:00

bầu trời quang đãng

25.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 2.2 km/giờ

Hướng : Nam

06:00

bầu trời quang đãng

26.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.15%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 2.22 km/giờ

Hướng : Nam

07:00

bầu trời quang đãng

30.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.95%

Độ ẩm : 55 %

Wind
Gió : 2.47 km/giờ

Hướng : Nam

08:00

bầu trời quang đãng

34.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 2.95%

Độ ẩm : 44 %

Wind
Gió : 2.23 km/giờ

Hướng : Nam

09:00

bầu trời quang đãng

37.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 5.9%

Độ ẩm : 37 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Nam

10:00

bầu trời quang đãng

39.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.12%

Độ ẩm : 34 %

Wind
Gió : 2.17 km/giờ

Hướng : Đông Nam

11:00

bầu trời quang đãng

40.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.34%

Độ ẩm : 33 %

Wind
Gió : 4.12 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

bầu trời quang đãng

38.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.72%

Độ ẩm : 38 %

Wind
Gió : 5.69 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

bầu trời quang đãng

37.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.43%

Độ ẩm : 42 %

Wind
Gió : 6.5 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

bầu trời quang đãng

36.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 7.41%

Độ ẩm : 46 %

Wind
Gió : 6.04 km/giờ

Hướng : Đông Nam

15:00

mây rải rác

31.7°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 4.05%

Độ ẩm : 62 %

Wind
Gió : 4.36 km/giờ

Hướng : Đông Nam

16:00

mưa nhẹ

30.2°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0.41%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 3.88 km/giờ

Hướng : Đông Nam

17:00

mưa nhẹ

29°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0.06%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 5.68 km/giờ

Hướng : Đông Nam

18:00

mưa nhẹ

26.3°C


Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 2.24 km/giờ

Hướng : Nam

19:00

mưa nhẹ

27.1°C


Khả năng có mưa : 55 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.73 km/giờ

Hướng : Tây Nam

20:00

mưa nhẹ

26.8°C


Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.69 km/giờ

Hướng : Tây Nam

21:00

mây cụm

26.9°C


Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Tây Nam

22:00

mây cụm

27°C


Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.34 km/giờ

Hướng : Nam

23:00

mây cụm

26.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.58 km/giờ

Hướng : Nam

00:00

mây cụm

26.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.59 km/giờ

Hướng : Nam

01:00

mây rải rác

26.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.49 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

bầu trời quang đãng

25.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.43 km/giờ

Hướng : Nam

03:00

bầu trời quang đãng

25.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.62 km/giờ

Hướng : Nam

04:00

bầu trời quang đãng

25.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 2.5 km/giờ

Hướng : Nam

05:00

bầu trời quang đãng

25.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.14 km/giờ

Hướng : Nam

06:00

bầu trời quang đãng

26.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.16%

Độ ẩm : 73 %

Wind
Gió : 1.88 km/giờ

Hướng : Nam

07:00

bầu trời quang đãng

29.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1%

Độ ẩm : 61 %

Wind
Gió : 1.98 km/giờ

Hướng : Nam

08:00

bầu trời quang đãng

33.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.06%

Độ ẩm : 49 %

Wind
Gió : 1.88 km/giờ

Hướng : Nam

09:00

bầu trời quang đãng

37°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 6.13%

Độ ẩm : 40 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Nam

10:00

bầu trời quang đãng

39.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.37%

Độ ẩm : 35 %

Wind
Gió : 2.23 km/giờ

Hướng : Đông Nam

Nhiệt độ Thành Phố Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa và khả năng mưa Thành Phố Quảng Ngãi những ngày tới

Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi ngày 25/04/2024 

Thời tiết ở Thành Phố Quảng Ngãi cho hôm nay, ngày mai và tuần. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Thành Phố Quảng Ngãi . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi 7 ngày tới

Thứ sáu, Ngày 26, tháng 04, năm 2024

40.2 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.46 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.01 °C
 • Độ ẩm : 33%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 6.5 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.72%
 • Bình Minh : 05:24
 • Hoàng hôn : 18:01
 • Lượng mưa : 1.4 mm

Thứ bảy, Ngày 27, tháng 04, năm 2024

40.62 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.85 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.09 °C
 • Độ ẩm : 33%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 6.73 km/h
 • Hướng Gió : Đông Nam
 • Tia UV : 11.88%
 • Bình Minh : 05:23
 • Hoàng hôn : 18:01
 • Lượng mưa : 4.41 mm

Chủ nhật, Ngày 28, tháng 04, năm 2024

37.72 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.28 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.91 °C
 • Độ ẩm : 40%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 6.85 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.93%
 • Bình Minh : 05:23
 • Hoàng hôn : 18:01
 • Lượng mưa : 1.53 mm

Thứ hai, Ngày 29, tháng 04, năm 2024

37.15 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.67 °C
Nhiệt độ buổi tối : 32.96 °C
 • Độ ẩm : 41%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 6.19 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.82%
 • Bình Minh : 05:22
 • Hoàng hôn : 18:01
 • Lượng mưa : 3.3 mm

Thứ ba, Ngày 30, tháng 04, năm 2024

38.37 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.88 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.1 °C
 • Độ ẩm : 36%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.69 km/h
 • Hướng Gió : Tây
 • Tia UV : 12%
 • Bình Minh : 05:22
 • Hoàng hôn : 18:02
 • Lượng mưa : 2.88 mm

Thứ tư, Ngày 01, tháng 05, năm 2024

37.93 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.07 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.76 °C
 • Độ ẩm : 40%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 6.04 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12%
 • Bình Minh : 05:21
 • Hoàng hôn : 18:02
 • Lượng mưa : 7.51 mm

Thứ năm, Ngày 02, tháng 05, năm 2024

34.57 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.11 °C
Nhiệt độ buổi tối : 33.03 °C
 • Độ ẩm : 47%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.03 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 12%
 • Bình Minh : 05:21
 • Hoàng hôn : 18:02
 • Lượng mưa : 1.02 mm

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi ngày hôm nay (25/04/2024) 

Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi ngày hôm nay (25/04/2024) - dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại  Thành Phố Quảng Ngãi cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới.  Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết của  Thành Phố Quảng Ngãi hằng tháng đa phần không có biến động nhiều. Từ sáng, chiều, tối và đêm nhiệt độ chênh lệch từ 5 đến 10 độ C tùy theo mùa. Người dân sống ở Thành Phố Quảng Ngãi có thể xem các bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tới trên website thoitietquangngai.com để nắm bắt thông tin thời tiết và có thể chuẩn bị tốt nhất cho những dự định sắp tới của mình.

Trên trang web dự báo thời tiết thoitietquangngai.com của chúng tôi đều có thông tin thời tiết của ngày hôm qua và những ngày trước đó để cho bạn có thể đánh giá tình hình thời tiết trong quá khứ thông qua biểu đồ nhiệt độ. Nhằm có thể đưa ra những dự báo chính xác cho những ngày sắp tới.

Nhiệt độ của Thành Phố Quảng Ngãi bây giờ có một vài sự chênh lệch ở các huyện. Để các bạn dễ nắm bắt các thông tin về thời tiết. Hãy luôn cập nhật diễn biến thời tiết trên trang web của chúng tôi, để được cung cấp thông tin về dự báo thời tiết theo giờ địa phương. Cập nhật liên tục hàng giờ, cho phép bạn biết rõ ràng tình hình thời tiết nơi bạn đang đứng.

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết dài ngày

Trang web của chúng tôi không chỉ dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay mà còn đưa ra dự báo cho thời tiết 3 ngày5 ngày hoặc 7 ngày – 10 ngày tới. Mục đích giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những dự định ngắn hạn như đi thăm họ hàng, du lịch ngắn ngày,….

Nếu bạn có dự định đi chơi xa ở các tỉnh thành khác thì có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 10 đến 15 ngày tới để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Những bạn đang chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày từ 1 tháng trở lên có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 30 ngày tới để sắp xếp hành trang và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi nhanh nhất

Các bạn đang chuẩn bị đi du lịch hay đi chơi xa có thể đang quan tâm đến tình hình thời tiết tuần này và tuần tới. Đừng lo lắng, trang web thoitietquangngai.com của chúng tôi có thể đưa ra dự báo cho rất nhiều ngày. Độ chính xác cho nhiệt độ thời tiết tuần này và tuần sau chỉ sai số khoảng 1 – 2 độ. Nếu bạn thích xem dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi theo từng tháng, từng năm thì hệ thống dữ liệu của chúng tôi có thể đáp ứng. Hỗ trợ cho những bạn đang làm nghiên cứu hay các chuyên gia về thời tiết.