Dự Báo Thời tiết hôm nay tại Huyện Lý Sơn

Huyện Lý Sơn

Thời Tiết Quảng Ngãi°C28.05 °C
Cập nhật : 8 phút trước
Thứ tư, Ngày 04, tháng 10, năm 2023
Cảm Giác Như : 32.54 °C
mây cụm
 • Độ ẩm 82%
 • Wind
  Tốc độ Gió 4.72 km/h
 • Hướng Gió Tây Bắc
 • Chỉ số UV 2.62%
 • Rain
  Điểm sương 24.69°
 • Bình Minh 05:33
 • Hoàng hôn 17:31
 • Tầm nhìn 10000 km
 • Mức độ mây 52%

Thời tiết Huyện Lý Sơn 48 giờ tới

00:00

mưa nhẹ

28.3°C


Khả năng có mưa : 100 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 4.32 km/giờ

Hướng : Tây

01:00

mây đen u ám

28°C


Khả năng có mưa : 88 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 4.75 km/giờ

Hướng : Tây

02:00

mây đen u ám

28°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 5.01 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

03:00

mây đen u ám

28.1°C


Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 5.01 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

04:00

mây đen u ám

28.1°C


Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 4.95 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

05:00

mây đen u ám

28.1°C


Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 4.63 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

06:00

mưa nhẹ

28.1°C


Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 4.23 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

07:00

mưa nhẹ

28°C


Khả năng có mưa : 68 %

Tia UV : 0.71%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 4.22 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

08:00

mây cụm

28.1°C


Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 2.62%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 4.72 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

09:00

mưa nhẹ

28.1°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 5.68%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 5.4 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

10:00

mây rải rác

28.3°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 8.98%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 5.02 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

11:00

mây rải rác

28.4°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 11.35%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 4.9 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

12:00

mây rải rác

28.7°C


Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 11.84%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 4.79 km/giờ

Hướng : Bắc

13:00

mây rải rác

29.1°C


Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 10.29%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 4.35 km/giờ

Hướng : Bắc

14:00

mây thưa

29.2°C


Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 7.29%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 3.47 km/giờ

Hướng : Bắc

15:00

mưa nhẹ

29.1°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 3.97%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 3.32 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mưa nhẹ

29.4°C


Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 1.46%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 3.04 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mây rải rác

29.5°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0.25%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 3.24 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

18:00

mưa nhẹ

29.4°C


Khả năng có mưa : 46 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 3.03 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

29.4°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 2.29 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mây thưa

29.4°C


Khả năng có mưa : 51 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 1.94 km/giờ

Hướng : Đông

21:00

mưa nhẹ

29.2°C


Khả năng có mưa : 68 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 1.66 km/giờ

Hướng : Đông Nam

22:00

mây thưa

29.2°C


Khả năng có mưa : 62 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 1.41 km/giờ

Hướng : Đông Nam

23:00

mây rải rác

28.9°C


Khả năng có mưa : 52 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 1.82 km/giờ

Hướng : Nam

00:00

mây rải rác

28.5°C


Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.41 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây rải rác

28.2°C


Khả năng có mưa : 36 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.21 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây thưa

27.9°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.94 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây thưa

27.7°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

mưa nhẹ

27.5°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 1.51 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mưa nhẹ

27.6°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.91 km/giờ

Hướng : Tây

06:00

mây rải rác

27.8°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 1.3 km/giờ

Hướng : Tây

07:00

mây rải rác

27.8°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0.73%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 1.96 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây đen u ám

27.8°C


Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 2.6%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.51 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây cụm

27.9°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 5.66%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.61 km/giờ

Hướng : Tây

10:00

mây cụm

28°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 8.95%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.98 km/giờ

Hướng : Tây

11:00

mây rải rác

28.2°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 11.33%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 1.86 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

12:00

mây rải rác

28.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.81%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.48 km/giờ

Hướng : Bắc

13:00

mây rải rác

28.6°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 10.26%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.97 km/giờ

Hướng : Bắc

14:00

mây đen u ám

28.9°C


Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 7.35%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 3.14 km/giờ

Hướng : Bắc

15:00

mây đen u ám

29°C


Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 3.99%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 3.56 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mây đen u ám

29.2°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 1.46%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 3.23 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mây đen u ám

29.3°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 0.25%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 3.15 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

18:00

mây đen u ám

29.3°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.71 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

19:00

mây đen u ám

29.3°C


Khả năng có mưa : 29 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 2.51 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa nhẹ

29.1°C


Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.78 km/giờ

Hướng : Đông

21:00

mưa nhẹ

29°C


Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.83 km/giờ

Hướng : Đông

22:00

mưa nhẹ

28.8°C


Khả năng có mưa : 56 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 2.2 km/giờ

Hướng : Đông Nam

23:00

mưa nhẹ

28.8°C


Khả năng có mưa : 60 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.17 km/giờ

Hướng : Nam

00:00

mây đen u ám

28.6°C


Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 2.42 km/giờ

Hướng : Nam

01:00

mây đen u ám

28.2°C


Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây cụm

28°C


Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 1.72 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mưa nhẹ

27.7°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.16 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mưa nhẹ

27.8°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.05 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây cụm

27.8°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 1.13 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

06:00

mây cụm

27.8°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 0.85 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

Nhiệt độ Huyện Lý Sơn những ngày tới

Lượng mưa và khả năng mưa Huyện Lý Sơn những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn ngày 04/10/2023 

Thời tiết ở Huyện Lý Sơn cho hôm nay, ngày mai và tuần. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Lý Sơn . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết Huyện Lý Sơn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Thời tiết Huyện Lý Sơn 7 ngày tới

Thứ năm, Ngày 05, tháng 10, năm 2023

28.18 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 27.64 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.26 °C
 • Độ ẩm : 81%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.56 km/h
 • Hướng Gió : Đông Bắc
 • Tia UV : 11.81%
 • Bình Minh : 05:33
 • Hoàng hôn : 17:30
 • Lượng mưa : 2.34 mm

Thứ sáu, Ngày 06, tháng 10, năm 2023

28.37 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 27.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.34 °C
 • Độ ẩm : 80%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 4.6 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.4%
 • Bình Minh : 05:33
 • Hoàng hôn : 17:29
 • Lượng mưa : 1.64 mm

Thứ bảy, Ngày 07, tháng 10, năm 2023

28.27 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 27.77 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.15 °C
 • Độ ẩm : 80%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.98 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.15%
 • Bình Minh : 05:33
 • Hoàng hôn : 17:29
 • Lượng mưa : 5.29 mm

Chủ nhật, Ngày 08, tháng 10, năm 2023

28.13 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 27.46 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.45 °C
 • Độ ẩm : 75%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 4.82 km/h
 • Hướng Gió : Đông Bắc
 • Tia UV : 10.7%
 • Bình Minh : 05:34
 • Hoàng hôn : 17:28
 • Lượng mưa : 22.67 mm

Thứ hai, Ngày 09, tháng 10, năm 2023

28.35 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 27.14 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.93 °C
 • Độ ẩm : 74%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 7.14 km/h
 • Hướng Gió : Đông Bắc
 • Tia UV : 11%
 • Bình Minh : 05:34
 • Hoàng hôn : 17:27
 • Lượng mưa : 34.81 mm

Thứ ba, Ngày 10, tháng 10, năm 2023

27.91 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 27.63 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.69 °C
 • Độ ẩm : 78%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 10.05 km/h
 • Hướng Gió : Đông Bắc
 • Tia UV : 11%
 • Bình Minh : 05:34
 • Hoàng hôn : 17:27
 • Lượng mưa : 42.49 mm

Thứ tư, Ngày 11, tháng 10, năm 2023

26.49 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 27.27 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.76 °C
 • Độ ẩm : 89%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 11.15 km/h
 • Hướng Gió : Bắc
 • Tia UV : 11%
 • Bình Minh : 05:34
 • Hoàng hôn : 17:26
 • Lượng mưa : 113.65 mm

Thời tiết Huyện Lý Sơn ngày hôm nay (04/10/2023) 

Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn ngày hôm nay (04/10/2023) - dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại  Huyện Lý Sơn cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới.  Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết của  Huyện Lý Sơn hằng tháng đa phần không có biến động nhiều. Từ sáng, chiều, tối và đêm nhiệt độ chênh lệch từ 5 đến 10 độ C tùy theo mùa. Người dân sống ở Huyện Lý Sơn có thể xem các bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tới trên website thoitietquangngai.com để nắm bắt thông tin thời tiết và có thể chuẩn bị tốt nhất cho những dự định sắp tới của mình.

Trên trang web dự báo thời tiết thoitietquangngai.com của chúng tôi đều có thông tin thời tiết của ngày hôm qua và những ngày trước đó để cho bạn có thể đánh giá tình hình thời tiết trong quá khứ thông qua biểu đồ nhiệt độ. Nhằm có thể đưa ra những dự báo chính xác cho những ngày sắp tới.

Nhiệt độ của Huyện Lý Sơn bây giờ có một vài sự chênh lệch ở các huyện. Để các bạn dễ nắm bắt các thông tin về thời tiết. Hãy luôn cập nhật diễn biến thời tiết trên trang web của chúng tôi, để được cung cấp thông tin về dự báo thời tiết theo giờ địa phương. Cập nhật liên tục hàng giờ, cho phép bạn biết rõ ràng tình hình thời tiết nơi bạn đang đứng.

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết dài ngày

Trang web của chúng tôi không chỉ dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay mà còn đưa ra dự báo cho thời tiết 3 ngày5 ngày hoặc 7 ngày – 10 ngày tới. Mục đích giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những dự định ngắn hạn như đi thăm họ hàng, du lịch ngắn ngày,….

Nếu bạn có dự định đi chơi xa ở các tỉnh thành khác thì có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 10 đến 15 ngày tới để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Những bạn đang chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày từ 1 tháng trở lên có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 30 ngày tới để sắp xếp hành trang và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn nhanh nhất

Các bạn đang chuẩn bị đi du lịch hay đi chơi xa có thể đang quan tâm đến tình hình thời tiết tuần này và tuần tới. Đừng lo lắng, trang web thoitietquangngai.com của chúng tôi có thể đưa ra dự báo cho rất nhiều ngày. Độ chính xác cho nhiệt độ thời tiết tuần này và tuần sau chỉ sai số khoảng 1 – 2 độ. Nếu bạn thích xem dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn theo từng tháng, từng năm thì hệ thống dữ liệu của chúng tôi có thể đáp ứng. Hỗ trợ cho những bạn đang làm nghiên cứu hay các chuyên gia về thời tiết.