Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi hôm nay

Quảng ngãi

Thời Tiết Quảng Ngãi°C27.14 °C
Cập nhật : 1 phút
Thứ năm, Ngày 20, tháng 06, năm 2024
Cảm Giác Như : 30.91 °C
mây đen u ám
 • Độ ẩm 88%
 • Wind
  Tốc độ Gió 2.85 km/h
 • Hướng Gió Nam
 • Chỉ số UV 0%
 • Rain
  Điểm sương 24.98°
 • Bình Minh 05:15
 • Hoàng hôn 18:17
 • Tầm nhìn 10000 km
 • Mức độ mây 95%

Thời tiết Quảng Ngãi 48 giờ tới

00:00

mây đen u ám

27.5°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.11 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây đen u ám

26.8°C


Khả năng có mưa : 86 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 1.9 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây đen u ám

26.5°C


Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.8 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mưa nhẹ

26.3°C


Khả năng có mưa : 29 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.78 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

mưa nhẹ

26.1°C


Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.12 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây đen u ám

26.6°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.22 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây đen u ám

27.6°C


Khả năng có mưa : 48 %

Tia UV : 0.24%

Độ ẩm : 80 %

Wind
Gió : 2.06 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây đen u ám

29.9°C


Khả năng có mưa : 48 %

Tia UV : 1.21%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 1.64 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây đen u ám

32.8°C


Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 3.19%

Độ ẩm : 57 %

Wind
Gió : 1.38 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây đen u ám

34.8°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 5.95%

Độ ẩm : 50 %

Wind
Gió : 0.91 km/giờ

Hướng : Bắc

10:00

mây đen u ám

36.1°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 9.5%

Độ ẩm : 46 %

Wind
Gió : 1.25 km/giờ

Hướng : Bắc

11:00

mây đen u ám

36.6°C


Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 11.11%

Độ ẩm : 44 %

Wind
Gió : 2.23 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mây đen u ám

36.2°C


Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 11.78%

Độ ẩm : 45 %

Wind
Gió : 3.7 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mây đen u ám

35.3°C


Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 10.19%

Độ ẩm : 50 %

Wind
Gió : 5.48 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây đen u ám

34.4°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 6.87%

Độ ẩm : 55 %

Wind
Gió : 5.67 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây đen u ám

33.8°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 4.29%

Độ ẩm : 57 %

Wind
Gió : 5.1 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây đen u ám

32.5°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 2.04%

Độ ẩm : 62 %

Wind
Gió : 4.97 km/giờ

Hướng : Đông Nam

17:00

mưa nhẹ

30.5°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0.59%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 3.97 km/giờ

Hướng : Đông Nam

18:00

mưa nhẹ

27.7°C


Khả năng có mưa : 56 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 3.16 km/giờ

Hướng : Đông Nam

19:00

mây đen u ám

27.1°C


Khả năng có mưa : 70 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 2.85 km/giờ

Hướng : Nam

20:00

mây đen u ám

27°C


Khả năng có mưa : 76 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 2.69 km/giờ

Hướng : Tây Nam

21:00

mây đen u ám

26.8°C


Khả năng có mưa : 69 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 2.75 km/giờ

Hướng : Tây Nam

22:00

mây đen u ám

26.5°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 2.5 km/giờ

Hướng : Tây Nam

23:00

mây đen u ám

26.4°C


Khả năng có mưa : 47 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 2.19 km/giờ

Hướng : Tây Nam

00:00

mây đen u ám

26°C


Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 2.09 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây đen u ám

25.8°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 2.07 km/giờ

Hướng : Tây

02:00

mây đen u ám

25.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 2.08 km/giờ

Hướng : Tây

03:00

mây đen u ám

25.6°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.84 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây đen u ám

25.5°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.95 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây đen u ám

25.5°C


Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 1.76 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây đen u ám

26.3°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0.17%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 1.63 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây đen u ám

28.3°C


Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0.92%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mây đen u ám

30.6°C


Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 2.01%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 1.73 km/giờ

Hướng : Nam

09:00

mây đen u ám

32.7°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 4.06%

Độ ẩm : 56 %

Wind
Gió : 2.34 km/giờ

Hướng : Đông Nam

10:00

mây đen u ám

34.3°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 5.94%

Độ ẩm : 51 %

Wind
Gió : 2.96 km/giờ

Hướng : Đông Nam

11:00

mây đen u ám

35.4°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 7.14%

Độ ẩm : 47 %

Wind
Gió : 3.55 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

mây đen u ám

35.9°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 10.43%

Độ ẩm : 46 %

Wind
Gió : 4.34 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây đen u ám

35.8°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 10.3%

Độ ẩm : 47 %

Wind
Gió : 4.98 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây cụm

34.9°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 7.28%

Độ ẩm : 50 %

Wind
Gió : 5.31 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây cụm

33.9°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 4.41%

Độ ẩm : 53 %

Wind
Gió : 4.59 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây đen u ám

33°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 2.06%

Độ ẩm : 57 %

Wind
Gió : 4.11 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mây đen u ám

31.7°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0.62%

Độ ẩm : 63 %

Wind
Gió : 3.82 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mây đen u ám

30°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 3.07 km/giờ

Hướng : Đông Nam

19:00

mây đen u ám

28.4°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 2.65 km/giờ

Hướng : Đông Nam

20:00

mây đen u ám

27.9°C


Khả năng có mưa : 61 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Đông Nam

21:00

mưa nhẹ

27.4°C


Khả năng có mưa : 76 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 1.95 km/giờ

Hướng : Đông Nam

22:00

mưa nhẹ

27.1°C


Khả năng có mưa : 73 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 1.87 km/giờ

Hướng : Nam

23:00

mưa nhẹ

26.7°C


Khả năng có mưa : 62 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.84 km/giờ

Hướng : Nam

00:00

mây cụm

26.4°C


Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.63 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây cụm

26.1°C


Khả năng có mưa : 53 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.61 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây rải rác

25.9°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 1.56 km/giờ

Hướng : Tây

03:00

mây cụm

25.7°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 1.33 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây cụm

25.7°C


Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây cụm

25.6°C


Khả năng có mưa : 29 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Tây

06:00

mưa nhẹ

26.2°C


Khả năng có mưa : 48 %

Tia UV : 0.24%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.79 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mưa nhẹ

27.9°C


Khả năng có mưa : 74 %

Tia UV : 1.22%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 1.97 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mưa nhẹ

29.5°C


Khả năng có mưa : 66 %

Tia UV : 3.35%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 1.74 km/giờ

Hướng : Tây Nam

09:00

mây đen u ám

31.9°C


Khả năng có mưa : 67 %

Tia UV : 6.42%

Độ ẩm : 62 %

Wind
Gió : 1.03 km/giờ

Hướng : Nam

10:00

mây đen u ám

33.8°C


Khả năng có mưa : 73 %

Tia UV : 9.25%

Độ ẩm : 54 %

Wind
Gió : 0.43 km/giờ

Hướng : Đông

11:00

mây đen u ám

34.9°C


Khả năng có mưa : 69 %

Tia UV : 11.02%

Độ ẩm : 51 %

Wind
Gió : 2.03 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mây đen u ám

35.5°C


Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 10.3%

Độ ẩm : 49 %

Wind
Gió : 3.23 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mây đen u ám

34.5°C


Khả năng có mưa : 64 %

Tia UV : 9.87%

Độ ẩm : 52 %

Wind
Gió : 4.29 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mưa nhẹ

32.5°C


Khả năng có mưa : 53 %

Tia UV : 6.47%

Độ ẩm : 60 %

Wind
Gió : 4.41 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mưa nhẹ

31°C


Khả năng có mưa : 55 %

Tia UV : 3.84%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 3.17 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mưa vừa

30.6°C


Khả năng có mưa : 53 %

Tia UV : 2.08%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 2.31 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mưa vừa

29.5°C


Khả năng có mưa : 61 %

Tia UV : 0.65%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 2.32 km/giờ

Hướng : Đông Nam

19:00

mưa nhẹ

27.8°C


Khả năng có mưa : 85 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 0.96 km/giờ

Hướng : Đông

22:00

mưa nhẹ

26.9°C


Khả năng có mưa : 51 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây

Nhiệt độ Tỉnh Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa và khả năng mưa Tỉnh Quảng Ngãi những ngày tới

Thời tiết luôn là một chủ đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc biết được thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết trong tương lai không chỉ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động ngoài trời, mà còn đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Và khi nói đến thời tiết ở Quảng Ngãi, có một số trang web cung cấp thông tin thời tiết và dự báo rất đáng tin cậy. Trên các trang web này, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về thời tiết hiện tại, dự báo trong ngày và cả dự báo thời tiết trong tuần tại Quảng Ngãi.

Tìm hiểu về dự báo thời tiết Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết ở đây có hai mùa chính: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8, trong khi mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 1 của năm sau. Mùa mưa thường có lượng mưa khá cao và thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng.

Các trang web thời tiết Quảng Ngãi

Khi bạn muốn biết thông tin về thời tiết ở Quảng Ngãi, có một số trang web rất hữu ích và đáng tin cậy để tham khảo. Dưới đây là danh sách những trang web hàng đầu cung cấp thông tin về thời tiết và dự báo tại Quảng Ngãi:

1. Trang web Thời Tiết Quảng Ngãi

Trang web "thoitietquangngai.com - Thời Tiết Quảng Ngãi" là nguồn thông tin hàng đầu về thời tiết tại khu vực này. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về thời tiết hiện tại, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và cả dự báo thời tiết trong tuần tại Quảng Ngãi. Đặc biệt, trang web này cung cấp một giao diện thân thiện và dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo ngày, tháng và năm.

2. Trang web Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi

Nếu bạn đang tìm kiếm dự báo thời tiết chi tiết và chính xác cho Quảng Ngãi, trang web "Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi" là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Trang web này cung cấp dữ liệu dự báo thời tiết từ các nguồn đáng tin cậy và sử dụng các phương pháp phân tích chuyên sâu để đưa ra dự báo chính xác nhất. Bạn có thể tìm thấy thông tin về nhiệt độ, lượng mưa dự kiến, chỉ số UV và nhiều hơn nữa trên trang web này.

3. Trang web Weather.com cho Quảng Ngãi

Weather.com là một trong những trang web hàng đầu về thời tiết trên toàn cầu, và họ cũng cung cấp thông tin về thời tiết tại Quảng Ngãi. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về thời tiết hiện tại, dự báo trong ngày và cả dự báo thời tiết trong tuần tại Quảng Ngãi. Ngoài ra, trang web này còn cung cấp các công cụ hữu ích như bản đồ thời tiết và radar mưa để giúp bạn theo dõi tình hình thời tiết một cách thuận tiện.

4. Trang web Thời Tiết 24h

Trang web "Thời Tiết 24h" không chỉ cung cấp thông tin về thời tiết tại Quảng Ngãi mà còn cho phép bạn xem thông tin thời tiết của các địa điểm khác trong nước và trên thế giới. Với giao diện đẹp mắt và dễ sử dụng, bạn có thể tìm thấy thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và dự báo thời tiết chi tiết trên trang web này. Các bản tin thời tiết được cập nhật liên tục để bạn có thể nắm bắt thông tin mới nhất.

5. Trang web Vietnam Weather

Trang web "Vietnam Weather" là một nguồn thông tin đáng tin cậy về thời tiết tại Quảng Ngãi và các vùng lân cận. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy thông tin về thời tiết hiện tại, dự báo trong ngày và cả dự báo thời tiết trong tuần tại Quảng Ngãi. Ngoài ra, trang web còn cung cấp các thông tin hữu ích khác như chỉ số UV, lượng mưa dự kiến và độ ẩm.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Tôi có thể dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong một tuần không?

 • Có, bạn có thể dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong một tuần qua việc sử dụng các trang web dự báo thời tiết đáng tin cậy như "Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi" hoặc "Thời Tiết Quảng Ngãi".

2. Làm thế nào để biết thông tin thời tiết hiện tại tại Quảng Ngãi?

 • Bạn có thể tra cứu thông tin thời tiết hiện tại tại Quảng Ngãi trên các trang web thời tiết như "Thời Tiết Quảng Ngãi" hoặc "Vietnam Weather". Chỉ cần nhập tên địa điểm vào công cụ tìm kiếm trên trang web và bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về thời tiết hiện tại.

3. Trang web nào cung cấp thông tin thời tiết tốt nhất cho Quảng Ngãi?

 • Có nhiều trang web đáng tin cậy cung cấp thông tin thời tiết cho Quảng Ngãi như "Thời Tiết Quảng Ngãi", "Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi" và "Vietnam Weather". Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều trang web này để có được cái nhìn toàn diện về thời tiết tại khu vực này.

4. Tôi có thể tìm thấy bản đồ thời tiết và radar mưa cho Quảng Ngãi không?

 • Các trang web như "Weather.com cho Quảng Ngãi" cung cấp bản đồ thời tiết và radar mưa để bạn theo dõi tình hình thời tiết tại Quảng Ngãi một cách thuận tiện. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để xem các thông tin về mây, mưa và gió trong khu vực.

5. Thời tiết ở Quảng Ngãi có thay đổi nhanh chóng không?

 • Có, thời tiết ở Quảng Ngãi có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là vào mùa mưa. Do đó, việc sử dụng các trang web dự báo thời tiết đáng tin cậy như "Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi" sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn và đưa ra quyết định thông minh về các hoạt động ngoài trời.

Kết luận

Việc biết thông tin về thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết là rất quan trọng để chúng ta có thể chuẩn bị tốt cho cuộc sống hàng ngày. Với các trang web thời tiết như "Thời Tiết Quảng Ngãi", "Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi" và "Vietnam Weather", bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết, chính xác và đáng tin cậy về thời tiết tại Quảng Ngãi. Dùng công cụ này để theo dõi thời tiết sẽ giúp bạn an toàn và tiết kiệm thời gian trong các hoạt động hàng ngày của mình.

Thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới

Thứ sáu, Ngày 21, tháng 06, năm 2024

35.36 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.48 °C
Nhiệt độ buổi tối : 31.67 °C
 • Độ ẩm : 47%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 5.31 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 10.43%
 • Bình Minh : 05:15
 • Hoàng hôn : 18:17
 • Lượng mưa : 0.93 mm

Thứ bảy, Ngày 22, tháng 06, năm 2024

34.9 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.59 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.49 °C
 • Độ ẩm : 51%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 4.41 km/h
 • Hướng Gió : Đông
 • Tia UV : 11.02%
 • Bình Minh : 05:16
 • Hoàng hôn : 18:17
 • Lượng mưa : 7.2 mm

Chủ nhật, Ngày 23, tháng 06, năm 2024

33.49 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 25.07 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.71 °C
 • Độ ẩm : 55%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.57 km/h
 • Hướng Gió : Tây
 • Tia UV : 10.41%
 • Bình Minh : 05:16
 • Hoàng hôn : 18:17
 • Lượng mưa : 19.94 mm

Thứ hai, Ngày 24, tháng 06, năm 2024

25.69 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.6 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.46 °C
 • Độ ẩm : 90%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 2.17 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 1.76%
 • Bình Minh : 05:16
 • Hoàng hôn : 18:17
 • Lượng mưa : 1.83 mm

Thứ ba, Ngày 25, tháng 06, năm 2024

26.99 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 25.29 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.56 °C
 • Độ ẩm : 84%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 2.45 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 2%
 • Bình Minh : 05:16
 • Hoàng hôn : 18:17
 • Lượng mưa : 6.51 mm

Thứ tư, Ngày 26, tháng 06, năm 2024

25.4 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.67 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.18 °C
 • Độ ẩm : 93%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.3 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 2%
 • Bình Minh : 05:17
 • Hoàng hôn : 18:18
 • Lượng mưa : 4.28 mm

Thứ năm, Ngày 27, tháng 06, năm 2024

27.71 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 24.69 °C
Nhiệt độ buổi tối : 30.26 °C
 • Độ ẩm : 81%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 3.86 km/h
 • Hướng Gió : Nam
 • Tia UV : 2%
 • Bình Minh : 05:17
 • Hoàng hôn : 18:18
 • Lượng mưa : 0.35 mm