• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Trà Bồng ngày mai (01/03/2024)

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Trà Bồng ngày mai (01/03/2024)

Huyện Trà Bồng


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 29.29 °C
Thứ sáu, Ngày 01, tháng 03, năm 2024
Cảm Giác Như : 30.04 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 50%
 • Wind
  Tốc độ Gió 2.72 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Tia UV 11.51%
 • Rain
  Điểm sương 16.94°
 • Bình Minh 06:03
 • Hoàng hôn 17:54
 • Mức độ mây 9%
 • Lượng mưa : 1.22 mm

00:00

mây rải rác

20.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.47 km/giờ

Hướng : Nam

01:00

mây cụm

19°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.37 km/giờ

Hướng : Đông Nam

02:00

mây thưa

20.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.38 km/giờ

Hướng : Tây

03:00

mây thưa

20.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.52 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây thưa

20.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.73 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây thưa

20.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.95 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây thưa

20.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.05 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây rải rác

20.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.36%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 0.42 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

bầu trời quang đãng

25.3°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 2.33%

Độ ẩm : 73 %

Wind
Gió : 0.49 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

bầu trời quang đãng

27.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 4.98%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 0.82 km/giờ

Hướng : Đông

10:00

mây thưa

28.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 8.2%

Độ ẩm : 59 %

Wind
Gió : 1.97 km/giờ

Hướng : Đông

11:00

mây thưa

29.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.5%

Độ ẩm : 56 %

Wind
Gió : 2.48 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

mây thưa

30.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.24%

Độ ẩm : 55 %

Wind
Gió : 2.81 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây thưa

29°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.78%

Độ ẩm : 50 %

Wind
Gió : 2.6 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây cụm

29.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 6.76%

Độ ẩm : 60 %

Wind
Gió : 3.42 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây cụm

28°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.47%

Độ ẩm : 67 %

Wind
Gió : 3.25 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây cụm

26.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.29%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 3 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mưa nhẹ

25°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0.23%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 2.54 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

23.4°C


Khả năng có mưa : 28 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.74 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

21.8°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 0.93 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

20:00

mưa nhẹ

22.7°C


Khả năng có mưa : 71 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.86 km/giờ

Hướng : Đông

21:00

mây đen u ám

22.6°C


Khả năng có mưa : 71 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.53 km/giờ

Hướng : Đông

22:00

mây đen u ám

22.6°C


Khả năng có mưa : 59 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.21 km/giờ

Hướng : Đông

23:00

mây đen u ám

22.4°C


Khả năng có mưa : 67 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.36 km/giờ

Hướng : Bắc

Dự báo thời tiết Huyện Trà Bồng ngày mai 

Thời tiết ở Huyện Trà Bồng cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Trà Bồng . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các phường xã tại Huyện Trà Bồng ngày mai

Thị Trấn Trà Xuân
29.62 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.16 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.95 °C
Lượng mưa : 0.72 mm
Xã Trà Giang
24.71 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 15.85 °C
Nhiệt độ buổi tối : 20.58 °C
Lượng mưa : 0.6 mm
Xã Trà Thủy
25.06 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 15.63 °C
Nhiệt độ buổi tối : 20.39 °C
Lượng mưa : 0.83 mm
Xã Trà Hiệp
28.99 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.16 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.84 °C
Lượng mưa : 1.07 mm
Xã Trà Bình
29.35 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.21 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.01 °C
Lượng mưa : 0.68 mm
Xã Trà Phú
28.88 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.52 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.32 °C
Lượng mưa : 0.72 mm
Xã Trà Lâm
23.32 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 13.46 °C
Nhiệt độ buổi tối : 18.2 °C
Lượng mưa : 0.96 mm
Xã Trà Tân
28.2 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.45 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.38 °C
Lượng mưa : 0.92 mm
Xã Trà Sơn
26.91 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 17.24 °C
Nhiệt độ buổi tối : 22.06 °C
Lượng mưa : 0.78 mm
Xã Trà Bùi
26.3 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 16.31 °C
Nhiệt độ buổi tối : 21.33 °C
Lượng mưa : 1.03 mm
Xã Trà Thanh
29.61 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.5 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.14 °C
Lượng mưa : 1.42 mm
Xã Sơn Trà
29.57 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.68 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.29 °C
Lượng mưa : 1.47 mm
Xã Trà Phong
26.54 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 16.81 °C
Nhiệt độ buổi tối : 21.45 °C
Lượng mưa : 1.26 mm
Xã Hương Trà
28.21 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.43 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.16 °C
Lượng mưa : 1.13 mm
Xã Trà Xinh
27.71 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.41 °C
Nhiệt độ buổi tối : 22.87 °C
Lượng mưa : 1.46 mm
Xã Trà Tây
29.29 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.68 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.39 °C
Lượng mưa : 1.22 mm