• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Sơn Tịnh ngày mai (05/10/2023)

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Sơn Tịnh ngày mai (05/10/2023)

Huyện Sơn Tịnh


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 31.68 °C
Thứ năm, Ngày 05, tháng 10, năm 2023
Cảm Giác Như : 38.68 °C
mưa cường độ nặng
 • Độ ẩm 69%
 • Wind
  Tốc độ Gió 2.09 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Tia UV 11.42%
 • Rain
  Điểm sương 24.57°
 • Bình Minh 05:35
 • Hoàng hôn 17:32
 • Mức độ mây 67%
 • Lượng mưa : 21.23 mm

00:00

mây cụm

25.5°C


Khả năng có mưa : 74 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.06 km/giờ

Hướng : Tây

01:00

mây cụm

25.4°C


Khả năng có mưa : 75 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.3 km/giờ

Hướng : Tây

02:00

mây cụm

24.9°C


Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.18 km/giờ

Hướng : Tây

03:00

mây cụm

24.8°C


Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.27 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

mây rải rác

24.8°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 0.72 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây rải rác

24.8°C


Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.08 km/giờ

Hướng : Tây

06:00

mây rải rác

25.1°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.2 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây rải rác

26.7°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0.68%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.15 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây cụm

28.3°C


Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 2.5%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.6 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mưa nhẹ

29.5°C


Khả năng có mưa : 22 %

Tia UV : 5.53%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 0.19 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

10:00

mây cụm

31.4°C


Khả năng có mưa : 29 %

Tia UV : 8.83%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 0.5 km/giờ

Hướng : Bắc

11:00

mây cụm

32.1°C


Khả năng có mưa : 36 %

Tia UV : 10.89%

Độ ẩm : 66 %

Wind
Gió : 1.65 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mưa nhẹ

31.4°C


Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 11.42%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 1.98 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mưa nhẹ

31.3°C


Khả năng có mưa : 63 %

Tia UV : 9.98%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 2.29 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mưa nhẹ

30.4°C


Khả năng có mưa : 61 %

Tia UV : 7.39%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 2.19 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mưa nhẹ

29.9°C


Khả năng có mưa : 59 %

Tia UV : 4.06%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 2.37 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mưa nhẹ

29°C


Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 1.51%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 1.95 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mưa vừa

28.2°C


Khả năng có mưa : 67 %

Tia UV : 0.26%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 1.96 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

18:00

mưa vừa

26.7°C


Khả năng có mưa : 67 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.4 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

19:00

mưa vừa

26.4°C


Khả năng có mưa : 71 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.32 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

20:00

mưa vừa

26.2°C


Khả năng có mưa : 74 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.98 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

21:00

mưa vừa

25.5°C


Khả năng có mưa : 78 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.46 km/giờ

Hướng : Nam

22:00

mưa vừa

25.1°C


Khả năng có mưa : 86 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.64 km/giờ

Hướng : Tây Nam

23:00

mưa nhẹ

25.1°C


Khả năng có mưa : 95 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 2.09 km/giờ

Hướng : Tây Nam

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh ngày mai 

Thời tiết ở Huyện Sơn Tịnh cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Sơn Tịnh . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các phường xã tại Huyện Sơn Tịnh ngày mai

Xã Tịnh Thọ
31.91 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.69 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.22 °C
Lượng mưa : 13.85 mm
Xã Tịnh Trà
31.3 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.75 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.08 °C
Lượng mưa : 17.31 mm
Xã Tịnh Phong
31.97 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.99 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.44 °C
Lượng mưa : 12.16 mm
Xã Tịnh Hiệp
30.61 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.33 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.51 °C
Lượng mưa : 21 mm
Xã Tịnh Bình
31.67 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.77 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.13 °C
Lượng mưa : 17.44 mm
Xã Tịnh Đông
30.88 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.5 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.61 °C
Lượng mưa : 24.03 mm
Xã Tịnh Bắc
31.44 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.67 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.92 °C
Lượng mưa : 20.38 mm
Xã Tịnh Sơn
31.8 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.7 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.03 °C
Lượng mưa : 18.37 mm
Xã Tịnh Hà
32.12 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.75 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.17 °C
Lượng mưa : 15.43 mm
Xã Tịnh Giang
31.23 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.54 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.65 °C
Lượng mưa : 26.08 mm
Xã Tịnh Minh
31.68 °C
mưa cường độ nặng
Nhiệt độ buổi sáng : 24.7 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.94 °C
Lượng mưa : 21.23 mm