Dự Báo Thời tiết tại Huyện Sơn Tây 7 ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây 7 ngày tới 

Thời tiết ở Huyện Sơn Tây cho 7 ngày tới. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Sơn Tây . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thứ sáu, Ngày 21, tháng 06, năm 2024

31.72 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.73 °C
Nhiệt độ buổi tối : 27.4 °C
 • Độ ẩm : 63%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.75 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 11.3%
 • Bình Minh : 05:17
 • Hoàng hôn : 18:18
 • Lượng mưa : 6.17 mm

Thứ bảy, Ngày 22, tháng 06, năm 2024

29.46 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.68 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.93 °C
 • Độ ẩm : 78%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.6 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 8.72%
 • Bình Minh : 05:18
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 19.09 mm

Chủ nhật, Ngày 23, tháng 06, năm 2024

29.91 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.75 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.42 °C
 • Độ ẩm : 73%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.76 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 6.86%
 • Bình Minh : 05:18
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 19.62 mm

Thứ hai, Ngày 24, tháng 06, năm 2024

24.09 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.55 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.8 °C
 • Độ ẩm : 98%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.59 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 2.33%
 • Bình Minh : 05:18
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 6.19 mm

Thứ ba, Ngày 25, tháng 06, năm 2024

24.79 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.93 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.81 °C
 • Độ ẩm : 92%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.67 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 3%
 • Bình Minh : 05:18
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 4.46 mm

Thứ tư, Ngày 26, tháng 06, năm 2024

23.76 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.85 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.87 °C
 • Độ ẩm : 98%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.92 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 3%
 • Bình Minh : 05:19
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 18.71 mm

Thứ năm, Ngày 27, tháng 06, năm 2024

25.16 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.9 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.39 °C
 • Độ ẩm : 93%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.96 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 3%
 • Bình Minh : 05:19
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 2.86 mm