• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Mộ Đức ngày mai (01/03/2024)

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Mộ Đức ngày mai (01/03/2024)

Huyện Mộ Đức


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 24.38 °C
Thứ sáu, Ngày 01, tháng 03, năm 2024
Cảm Giác Như : 24.7 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 70%
 • Wind
  Tốc độ Gió 3.66 km/h
 • Hướng Gió Đông
 • Tia UV 11.37%
 • Rain
  Điểm sương 19.45°
 • Bình Minh 06:01
 • Hoàng hôn 17:52
 • Mức độ mây 63%
 • Lượng mưa : 0.94 mm

00:00

mây thưa

21°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.67 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây thưa

20.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.93 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

bầu trời quang đãng

20.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.95 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

bầu trời quang đãng

20.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.83 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

bầu trời quang đãng

20.6°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 2.19 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây thưa

20.4°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 2.21 km/giờ

Hướng : Tây

06:00

mây thưa

20.4°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 2.21 km/giờ

Hướng : Tây

07:00

mây thưa

22.1°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.67%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 2.31 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây thưa

24.1°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 2.49%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 1.81 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây rải rác

26.1°C


Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 5.49%

Độ ẩm : 73 %

Wind
Gió : 1.11 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

10:00

mây rải rác

26.5°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 8.11%

Độ ẩm : 71 %

Wind
Gió : 1.14 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

11:00

mây cụm

26.7°C


Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 10.03%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 1.64 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

mây cụm

27.4°C


Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 11.37%

Độ ẩm : 68 %

Wind
Gió : 2.44 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây cụm

27.7°C


Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 10.15%

Độ ẩm : 68 %

Wind
Gió : 3.15 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mây thưa

27.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 7.03%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 3.72 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây thưa

26.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.47%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 4.23 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây rải rác

26.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.33%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 4.01 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mưa nhẹ

24.8°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0.19%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 3.26 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

23.4°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 2.5 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

23.1°C


Khả năng có mưa : 27 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.9 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa nhẹ

23.3°C


Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.49 km/giờ

Hướng : Đông

21:00

mưa nhẹ

20.8°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.01 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

22:00

mây đen u ám

23.8°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.09 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

23:00

mây đen u ám

22.8°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 0.83 km/giờ

Hướng : Bắc

Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức ngày mai 

Thời tiết ở Huyện Mộ Đức cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Mộ Đức . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các phường xã tại Huyện Mộ Đức ngày mai

Thị Trấn Mộ Đức
26.18 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.51 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.64 °C
Lượng mưa : 0.9 mm
Xã Đức Lợi
26.31 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.36 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.98 °C
Lượng mưa : 0.75 mm
Xã Đức Thắng
26.24 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.28 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.95 °C
Lượng mưa : 0.79 mm
Xã Đức Nhuận
26.45 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.98 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.91 °C
Lượng mưa : 0.88 mm
Xã Đức Chánh
26.22 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.13 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.92 °C
Lượng mưa : 0.87 mm
Xã Đức Hiệp
26.52 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.74 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.87 °C
Lượng mưa : 0.99 mm
Xã Đức Minh
26.2 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.07 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.9 °C
Lượng mưa : 0.86 mm
Xã Đức Thạnh
26.29 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.01 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.92 °C
Lượng mưa : 0.87 mm
Xã Đức Hòa
26.18 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.02 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.38 °C
Lượng mưa : 0.98 mm
Xã Đức Tân
26.67 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.57 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.9 °C
Lượng mưa : 0.97 mm
Xã Đức Phú
25.16 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.28 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.02 °C
Lượng mưa : 1.04 mm
Xã Đức Phong
26.17 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.68 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.71 °C
Lượng mưa : 0.88 mm
Xã Đức Lân
24.38 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.15 °C
Nhiệt độ buổi tối : 22.58 °C
Lượng mưa : 0.94 mm