• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Minh Long ngày mai (01/03/2024)

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Minh Long ngày mai (01/03/2024)

Huyện Minh Long


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 28 °C
Thứ sáu, Ngày 01, tháng 03, năm 2024
Cảm Giác Như : 29.79 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 63%
 • Wind
  Tốc độ Gió 3.2 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Tia UV 11.37%
 • Rain
  Điểm sương 19.28°
 • Bình Minh 06:02
 • Hoàng hôn 17:53
 • Mức độ mây 36%
 • Lượng mưa : 1.13 mm

00:00

mây rải rác

17.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.82 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây rải rác

19.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 0.8 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

mây thưa

16.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.11 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây rải rác

16.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.88 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây rải rác

16.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.38 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây rải rác

16.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.24 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây rải rác

16.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.33 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây thưa

21.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.67%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.3 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

bầu trời quang đãng

21.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 2.49%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 0.65 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây thưa

24.1°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 5.49%

Độ ẩm : 64 %

Wind
Gió : 0.71 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

10:00

mây thưa

25.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 8.11%

Độ ẩm : 60 %

Wind
Gió : 1.62 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

11:00

mây rải rác

25.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.03%

Độ ẩm : 57 %

Wind
Gió : 2.06 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

mây rải rác

26.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.37%

Độ ẩm : 54 %

Wind
Gió : 2.5 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây rải rác

25.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.15%

Độ ẩm : 60 %

Wind
Gió : 3.04 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây rải rác

26.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 7.03%

Độ ẩm : 57 %

Wind
Gió : 2.99 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây rải rác

25.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.59%

Độ ẩm : 63 %

Wind
Gió : 3 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây rải rác

24°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.33%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 2.85 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mưa nhẹ

21.8°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0.19%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.15 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

19.8°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

19.4°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.22 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa nhẹ

19.3°C


Khả năng có mưa : 64 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.99 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

21:00

mưa nhẹ

19.1°C


Khả năng có mưa : 62 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.81 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

22:00

mưa nhẹ

19°C


Khả năng có mưa : 46 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.59 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

23:00

mây đen u ám

21.9°C


Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.43 km/giờ

Hướng : Bắc

Dự báo thời tiết Huyện Minh Long ngày mai 

Thời tiết ở Huyện Minh Long cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Minh Long . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Minh Long, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các phường xã tại Huyện Minh Long ngày mai

Xã Long Sơn
25.01 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 16.49 °C
Nhiệt độ buổi tối : 21.52 °C
Lượng mưa : 1.31 mm
Xã Long Mai
24.55 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 16.33 °C
Nhiệt độ buổi tối : 21.4 °C
Lượng mưa : 1.16 mm
Xã Thanh An
25.41 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 16.53 °C
Nhiệt độ buổi tối : 21.82 °C
Lượng mưa : 1.25 mm
Xã Long Môn
28.44 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.4 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.93 °C
Lượng mưa : 1.26 mm
Xã Long Hiệp
28 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.62 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.85 °C
Lượng mưa : 1.13 mm