• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Đức Phổ ngày mai (01/03/2024)

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Đức Phổ ngày mai (01/03/2024)

Huyện Đức Phổ


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 26.58 °C
Thứ sáu, Ngày 01, tháng 03, năm 2024
Cảm Giác Như : 26.58 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 70%
 • Wind
  Tốc độ Gió 3.58 km/h
 • Hướng Gió Đông
 • Tia UV 9.76%
 • Rain
  Điểm sương 20.14°
 • Bình Minh 06:00
 • Hoàng hôn 17:51
 • Mức độ mây 84%
 • Lượng mưa : 0.65 mm

00:00

mây thưa

19°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.24 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây thưa

21.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.97 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây thưa

18.7°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.32 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây thưa

18.6°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.23 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

bầu trời quang đãng

20.8°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 2.02 km/giờ

Hướng : Tây

05:00

mây thưa

18.6°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây thưa

18.6°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.44 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây thưa

22.2°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.67%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.12 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây thưa

24.4°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 2.49%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 0.83 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

09:00

mây rải rác

26.6°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 5.49%

Độ ẩm : 63 %

Wind
Gió : 1.18 km/giờ

Hướng : Bắc

10:00

mây cụm

26.3°C


Khả năng có mưa : 22 %

Tia UV : 4.86%

Độ ẩm : 71 %

Wind
Gió : 1.6 km/giờ

Hướng : Bắc

11:00

mây cụm

26.3°C


Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 10.03%

Độ ẩm : 71 %

Wind
Gió : 1.07 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mây cụm

27.8°C


Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 11.37%

Độ ẩm : 60 %

Wind
Gió : 2.24 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mây cụm

27.6°C


Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 10.15%

Độ ẩm : 67 %

Wind
Gió : 3.14 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mây thưa

28.3°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 7.03%

Độ ẩm : 59 %

Wind
Gió : 3.19 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mây rải rác

26.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.59%

Độ ẩm : 68 %

Wind
Gió : 3.02 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mây rải rác

25.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.33%

Độ ẩm : 73 %

Wind
Gió : 2.64 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mưa nhẹ

24.9°C


Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0.19%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 3.21 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

21.9°C


Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.39 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

19:00

mưa nhẹ

21.3°C


Khả năng có mưa : 27 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.08 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

20:00

mưa nhẹ

21.3°C


Khả năng có mưa : 58 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.73 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

21:00

mưa nhẹ

21°C


Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.48 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

22:00

mưa nhẹ

23.1°C


Khả năng có mưa : 29 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.71 km/giờ

Hướng : Bắc

23:00

mây đen u ám

21.6°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 0.48 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

Dự báo thời tiết Huyện Đức Phổ ngày mai 

Thời tiết ở Huyện Đức Phổ cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Đức Phổ . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các phường xã tại Huyện Đức Phổ ngày mai

Phường Nguyễn Nghiêm
26.33 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.85 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.89 °C
Lượng mưa : 1.02 mm
Xã Phổ An
26.26 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.01 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.93 °C
Lượng mưa : 0.93 mm
Xã Phổ Phong
25.91 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.15 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.88 °C
Lượng mưa : 0.95 mm
Xã Phổ Thuận
26.42 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.71 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.88 °C
Lượng mưa : 0.96 mm
Phường Phổ Văn
26.32 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.94 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.94 °C
Lượng mưa : 0.91 mm
Phường Phổ Quang
26.16 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.1 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.92 °C
Lượng mưa : 0.89 mm
Xã Phổ Nhơn
26.3 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.4 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.22 °C
Lượng mưa : 0.96 mm
Phường Phổ Ninh
26.53 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.28 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.74 °C
Lượng mưa : 0.88 mm
Phường Phổ Minh
26.34 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.9 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.92 °C
Lượng mưa : 0.92 mm
Phường Phổ Vinh
26.25 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.94 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.88 °C
Lượng mưa : 1.02 mm
Phường Phổ Hòa
25.56 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.32 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.77 °C
Lượng mưa : 1.07 mm
Xã Phổ Cường
26.52 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.55 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.84 °C
Lượng mưa : 1.07 mm
Xã Phổ Khánh
26.39 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.23 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.61 °C
Lượng mưa : 1.06 mm
Phường Phổ Thạnh
24.77 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 19.26 °C
Nhiệt độ buổi tối : 23.2 °C
Lượng mưa : 0.97 mm
Xã Phổ Châu
26.58 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.05 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.93 °C
Lượng mưa : 0.65 mm