• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Bình Sơn ngày mai (01/03/2024)

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Bình Sơn ngày mai (01/03/2024)

Huyện Bình Sơn


											Thời Tiết Quảng Ngãi°C 26.35 °C
Thứ sáu, Ngày 01, tháng 03, năm 2024
Cảm Giác Như : 26.35 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 70%
 • Wind
  Tốc độ Gió 4.86 km/h
 • Hướng Gió Đông
 • Tia UV 11.24%
 • Rain
  Điểm sương 20.24°
 • Bình Minh 06:01
 • Hoàng hôn 17:52
 • Mức độ mây 74%
 • Lượng mưa : 0.38 mm

00:00

mây rải rác

20.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.94 km/giờ

Hướng : Nam

01:00

mây rải rác

20°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.99 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

mây thưa

19.7°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.75 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây thưa

19.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.94 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

bầu trời quang đãng

20.8°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.48 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây thưa

19.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.32 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây thưa

18.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.31 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây thưa

22.6°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.62%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 1.81 km/giờ

Hướng : Tây

08:00

mây thưa

24.6°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 2.33%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 1.56 km/giờ

Hướng : Tây

09:00

mây thưa

25.9°C


Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 4.98%

Độ ẩm : 67 %

Wind
Gió : 0.19 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

10:00

mây rải rác

26.9°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 8.2%

Độ ẩm : 68 %

Wind
Gió : 1.3 km/giờ

Hướng : Đông

11:00

mây rải rác

27.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10.5%

Độ ẩm : 61 %

Wind
Gió : 2.36 km/giờ

Hướng : Đông

12:00

mây rải rác

28°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 11.24%

Độ ẩm : 59 %

Wind
Gió : 3.14 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây rải rác

27.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 9.78%

Độ ẩm : 65 %

Wind
Gió : 3.91 km/giờ

Hướng : Đông

14:00

mây cụm

27.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 6.76%

Độ ẩm : 65 %

Wind
Gió : 3.88 km/giờ

Hướng : Đông

15:00

mây cụm

26.5°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 3.47%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 3.85 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mây cụm

25.4°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.29%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 3.87 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mây cụm

24.1°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.23%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 3.12 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa nhẹ

22.4°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 2.17 km/giờ

Hướng : Đông

19:00

mưa nhẹ

23.2°C


Khả năng có mưa : 22 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 2.25 km/giờ

Hướng : Đông

20:00

mưa nhẹ

21.9°C


Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.03 km/giờ

Hướng : Đông

21:00

mây đen u ám

21.9°C


Khả năng có mưa : 63 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.59 km/giờ

Hướng : Đông

22:00

mây đen u ám

21.9°C


Khả năng có mưa : 52 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.22 km/giờ

Hướng : Đông Nam

23:00

mây đen u ám

21.7°C


Khả năng có mưa : 60 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.22 km/giờ

Hướng : Bắc

Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn ngày mai 

Thời tiết ở Huyện Bình Sơn cho ngày mai. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Bình Sơn . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết các phường xã tại Huyện Bình Sơn ngày mai

Thị Trấn Châu Ổ
27.77 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.77 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.12 °C
Lượng mưa : 0.38 mm
Xã Bình Thuận
26.22 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.11 °C
Lượng mưa : 0.23 mm
Xã Bình Thạnh
27.71 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.78 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.04 °C
Lượng mưa : 0.4 mm
Xã Bình Đông
26.72 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.3 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.07 °C
Lượng mưa : 0.25 mm
Xã Bình Chánh
27.14 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.18 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.13 °C
Lượng mưa : 0.45 mm
Xã Bình Nguyên
27.19 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.38 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.59 °C
Lượng mưa : 0.37 mm
Xã Bình Khương
28.12 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.5 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.94 °C
Lượng mưa : 0.43 mm
Xã Bình Trị
26.58 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.61 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.05 °C
Lượng mưa : 0.22 mm
Xã Bình An
26.45 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 18.24 °C
Nhiệt độ buổi tối : 22.83 °C
Lượng mưa : 0.46 mm
Xã Bình Hải
26.41 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.45 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.86 °C
Lượng mưa : 0.32 mm
Xã Bình Dương
27.23 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.1 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.13 °C
Lượng mưa : 0.44 mm
Xã Bình Phước
27.42 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.97 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.08 °C
Lượng mưa : 0.37 mm
Xã Bình Hòa
26.94 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.32 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.01 °C
Lượng mưa : 0.36 mm
Xã Bình Trung
27.95 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.68 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.09 °C
Lượng mưa : 0.41 mm
Xã Bình Minh
28.76 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.36 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.03 °C
Lượng mưa : 0.48 mm
Xã Bình Long
28.06 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.57 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.1 °C
Lượng mưa : 0.41 mm
Xã Bình Thanh
27.71 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.78 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.04 °C
Lượng mưa : 0.4 mm
Xã Bình Chương
28.61 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.47 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.15 °C
Lượng mưa : 0.45 mm
Xã Bình Hiệp
28.3 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.37 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.05 °C
Lượng mưa : 0.44 mm
Xã Bình Mỹ
29.08 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.31 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.1 °C
Lượng mưa : 0.51 mm
Xã Bình Tân Phú
26.57 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.36 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.84 °C
Lượng mưa : 0.37 mm
Xã Bình Châu
26.35 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.89 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.07 °C
Lượng mưa : 0.38 mm