• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Bình Sơn ngày 06/12/2023

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Bình Sơn ngày 06/12/2023

Quảng ngãi

Thời Tiết Quảng Ngãi°C26.35 °C
Thứ tư, Ngày 06, tháng 12, năm 2023
Cảm Giác Như : 26.35 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 79%
 • Wind
  Tốc độ Gió 4.5 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Chỉ số UV 6.96%
 • Rain
  Điểm sương 22.24°
 • Bình Minh 05:57
 • Hoàng hôn 17:13
 • Tầm nhìn km
 • Mức độ mây 34%
 • Lượng mưa : 4.38 mm

00:00

mây cụm

24.2°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 0.98 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

01:00

mây rải rác

22.1°C


Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.26 km/giờ

Hướng : Nam

02:00

mây rải rác

22.8°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.67 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây rải rác

23.1°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 0.68 km/giờ

Hướng : Tây

04:00

mây rải rác

23°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 0.99 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây rải rác

21.7°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.85 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mưa nhẹ

24.2°C


Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 0.19 km/giờ

Hướng : Nam

07:00

mây cụm

23.6°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0.24%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 0.62 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mây cụm

24.9°C


Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0.81%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 0.31 km/giờ

Hướng : Tây Nam

09:00

mưa nhẹ

26°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 1.76%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 0.2 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

10:00

mây rải rác

27.9°C


Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 3.62%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 1.41 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

11:00

mây rải rác

26.3°C


Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 6.39%

Độ ẩm : 75 %

Wind
Gió : 2.21 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mưa nhẹ

26.5°C


Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 6.4%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 3.5 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

13:00

mưa nhẹ

26.4°C


Khả năng có mưa : 26 %

Tia UV : 5.01%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 3.95 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mưa nhẹ

26.2°C


Khả năng có mưa : 55 %

Tia UV : 3.87%

Độ ẩm : 79 %

Wind
Gió : 3.66 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mưa nhẹ

24.4°C


Khả năng có mưa : 55 %

Tia UV : 1.94%

Độ ẩm : 85 %

Wind
Gió : 2.62 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mưa nhẹ

23.4°C


Khả năng có mưa : 51 %

Tia UV : 0.61%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 2.64 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mưa nhẹ

22.7°C


Khả năng có mưa : 61 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 2 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

18:00

mưa nhẹ

23.5°C


Khả năng có mưa : 87 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.23 km/giờ

Hướng : Bắc

19:00

mưa nhẹ

22.5°C


Khả năng có mưa : 98 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 1.41 km/giờ

Hướng : Bắc

20:00

mưa nhẹ

22.3°C


Khả năng có mưa : 69 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.33 km/giờ

Hướng : Bắc

21:00

mưa nhẹ

22.3°C


Khả năng có mưa : 80 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.18 km/giờ

Hướng : Bắc

22:00

mưa nhẹ

22.3°C


Khả năng có mưa : 80 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.1 km/giờ

Hướng : Bắc

23:00

mưa nhẹ

22.4°C


Khả năng có mưa : 80 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.18 km/giờ

Hướng : Bắc

Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn ngày 06/12/2023 

Thời tiết ở Huyện Bình Sơn cho hôm nay, ngày mai và tuần. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Bình Sơn . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết Huyện Bình Sơn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Thời tiết Huyện Bình Sơn ngày 06/12/2023

Thị Trấn Châu Ổ
27.08 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.33 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.76 °C
Lượng mưa : 5.27 mm
Xã Bình Thuận
26.38 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.42 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.51 °C
Lượng mưa : 4.94 mm
Xã Bình Thạnh
26.99 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.32 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.71 °C
Lượng mưa : 5.19 mm
Xã Bình Đông
26.58 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.92 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.17 °C
Lượng mưa : 5.21 mm
Xã Bình Chánh
26.81 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.83 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.08 °C
Lượng mưa : 5.17 mm
Xã Bình Nguyên
26.55 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.09 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.31 °C
Lượng mưa : 5.14 mm
Xã Bình Khương
27.18 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.3 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.43 °C
Lượng mưa : 4.98 mm
Xã Bình Trị
26.49 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.18 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.3 °C
Lượng mưa : 4.77 mm
Xã Bình An
25.3 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 20.12 °C
Nhiệt độ buổi tối : 22.16 °C
Lượng mưa : 4.72 mm
Xã Bình Hải
26.29 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.01 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.12 °C
Lượng mưa : 4.68 mm
Xã Bình Dương
26.84 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.69 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.02 °C
Lượng mưa : 5.26 mm
Xã Bình Phước
26.89 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.54 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.89 °C
Lượng mưa : 5.14 mm
Xã Bình Hòa
26.61 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.87 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.08 °C
Lượng mưa : 4.81 mm
Xã Bình Trung
27.16 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.32 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.66 °C
Lượng mưa : 5.26 mm
Xã Bình Minh
27.58 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.17 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.29 °C
Lượng mưa : 4.78 mm
Xã Bình Long
27.19 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.11 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.6 °C
Lượng mưa : 5.38 mm
Xã Bình Thanh
26.99 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 22.32 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.71 °C
Lượng mưa : 5.19 mm
Xã Bình Chương
27.53 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.12 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.47 °C
Lượng mưa : 5.18 mm
Xã Bình Hiệp
27.28 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 21.9 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.42 °C
Lượng mưa : 5.36 mm
Xã Bình Mỹ
27.79 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.08 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.24 °C
Lượng mưa : 4.79 mm
Xã Bình Tân Phú
26.34 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 22.92 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.05 °C
Lượng mưa : 4.53 mm
Xã Bình Châu
26.35 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 23.46 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.53 °C
Lượng mưa : 4.38 mm

Thời tiết  Huyện Bình Sơn ngày 06/12/2023 

Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn ngày 06/12/2023 - dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại  Huyện Bình Sơn cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới.  Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết của  Huyện Bình Sơn hằng tháng đa phần không có biến động nhiều. Từ sáng, chiều, tối và đêm nhiệt độ chênh lệch từ 5 đến 10 độ C tùy theo mùa. Người dân sống ở Huyện Bình Sơn có thể xem các bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tới trên website thoitietquangngai.com để nắm bắt thông tin thời tiết và có thể chuẩn bị tốt nhất cho những dự định sắp tới của mình.

Trên trang web dự báo thời tiết thoitietquangngai.com của chúng tôi đều có thông tin thời tiết của ngày hôm qua và những ngày trước đó để cho bạn có thể đánh giá tình hình thời tiết trong quá khứ thông qua biểu đồ nhiệt độ. Nhằm có thể đưa ra những dự báo chính xác cho những ngày sắp tới.

Nhiệt độ của Huyện Bình Sơn bây giờ có một vài sự chênh lệch ở các huyện. Để các bạn dễ nắm bắt các thông tin về thời tiết. Hãy luôn cập nhật diễn biến thời tiết trên trang web của chúng tôi, để được cung cấp thông tin về dự báo thời tiết theo giờ địa phương. Cập nhật liên tục hàng giờ, cho phép bạn biết rõ ràng tình hình thời tiết nơi bạn đang đứng.

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết dài ngày

Trang web của chúng tôi không chỉ dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay mà còn đưa ra dự báo cho thời tiết 3 ngày5 ngày hoặc 7 ngày – 10 ngày tới. Mục đích giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những dự định ngắn hạn như đi thăm họ hàng, du lịch ngắn ngày,….

Nếu bạn có dự định đi chơi xa ở các tỉnh thành khác thì có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 10 đến 15 ngày tới để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Những bạn đang chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày từ 1 tháng trở lên có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 30 ngày tới để sắp xếp hành trang và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn nhanh nhất

Các bạn đang chuẩn bị đi du lịch hay đi chơi xa có thể đang quan tâm đến tình hình thời tiết tuần này và tuần tới. Đừng lo lắng, trang web thoitietquangngai.com của chúng tôi có thể đưa ra dự báo cho rất nhiều ngày. Độ chính xác cho nhiệt độ thời tiết tuần này và tuần sau chỉ sai số khoảng 1 – 2 độ. Nếu bạn thích xem dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn theo từng tháng, từng năm thì hệ thống dữ liệu của chúng tôi có thể đáp ứng. Hỗ trợ cho những bạn đang làm nghiên cứu hay các chuyên gia về thời tiết.