Dự Báo Thời tiết tại Xã Sơn Mùa

Xã Sơn Mùa

Thời Tiết Quảng Ngãi°C21.5 °C
Cập nhật : 22 giờ trước
Thứ ba, Ngày 16, tháng 07, năm 2024
Cảm Giác Như : 22.29 °C
mưa nhẹ
 • Độ ẩm 99%
 • Wind
  Tốc độ Gió 1.27 km/h
 • Hướng Gió Tây Nam
 • Chỉ số UV 0%
 • Rain
  Điểm sương 21.34°
 • Bình Minh 05:24
 • Hoàng hôn 18:20
 • Tầm nhìn 10000 km
 • Mức độ mây 100%
 • Lượng mưa : 1mm/h

Thời tiết Xã Sơn Mùa 48 giờ tới

00:00

mây đen u ám

20.2°C


Khả năng có mưa : 28 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.75 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mưa nhẹ

20.4°C


Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.61 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mưa nhẹ

20.1°C


Khả năng có mưa : 27 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.54 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mưa nhẹ

20°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.6 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mưa nhẹ

20.1°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mưa nhẹ

20.4°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.55 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây cụm

22°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 0.17%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 1.51 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mưa nhẹ

22.8°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0.97%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 1.1 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mưa nhẹ

24.2°C


Khả năng có mưa : 59 %

Tia UV : 3.02%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.85 km/giờ

Hướng : Tây Nam

09:00

mưa nhẹ

24.7°C


Khả năng có mưa : 46 %

Tia UV : 6.02%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 0.63 km/giờ

Hướng : Tây

10:00

mây đen u ám

25.1°C


Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 9.25%

Độ ẩm : 81 %

Wind
Gió : 0.45 km/giờ

Hướng : Tây Bắc

11:00

mưa nhẹ

26.4°C


Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 11.14%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 0.54 km/giờ

Hướng : Bắc

12:00

mưa nhẹ

27.5°C


Khả năng có mưa : 77 %

Tia UV : 11.26%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 0.58 km/giờ

Hướng : Bắc

13:00

mưa nhẹ

27.5°C


Khả năng có mưa : 86 %

Tia UV : 9.38%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.89 km/giờ

Hướng : Đông Nam

14:00

mưa vừa

26.4°C


Khả năng có mưa : 98 %

Tia UV : 4.61%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.66 km/giờ

Hướng : Đông Nam

15:00

mưa vừa

25.8°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 1.79%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 0.81 km/giờ

Hướng : Đông

16:00

mưa vừa

24.8°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 0.79%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.58 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mưa vừa

23.2°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 0.36%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.42 km/giờ

Hướng : Đông Nam

18:00

mưa vừa

22.3°C


Khả năng có mưa : 100 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 0.56 km/giờ

Hướng : Đông Nam

19:00

mưa vừa

22°C


Khả năng có mưa : 100 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 0.68 km/giờ

Hướng : Nam

20:00

mưa cường độ nặng

21.8°C


Khả năng có mưa : 89 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 0.97 km/giờ

Hướng : Nam

21:00

mưa cường độ nặng

21.8°C


Khả năng có mưa : 91 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 100 %

Wind
Gió : 1.13 km/giờ

Hướng : Tây Nam

22:00

mưa cường độ nặng

21.6°C


Khả năng có mưa : 94 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.5 km/giờ

Hướng : Tây

23:00

mưa nhẹ

21.5°C


Khả năng có mưa : 93 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.27 km/giờ

Hướng : Tây Nam

00:00

mưa nhẹ

21.5°C


Khả năng có mưa : 86 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.24 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây đen u ám

21.4°C


Khả năng có mưa : 86 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.4 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây đen u ám

21.3°C


Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.53 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây đen u ám

21°C


Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.61 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây đen u ám

20.8°C


Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.5 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây đen u ám

20.8°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.51 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây đen u ám

21°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0.21%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 1.47 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây đen u ám

22.3°C


Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 1.05%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.14 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mây đen u ám

24°C


Khả năng có mưa : 43 %

Tia UV : 2.52%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 0.88 km/giờ

Hướng : Tây Nam

09:00

mưa nhẹ

25.9°C


Khả năng có mưa : 46 %

Tia UV : 5.03%

Độ ẩm : 76 %

Wind
Gió : 0.62 km/giờ

Hướng : Tây Nam

10:00

mây đen u ám

26.8°C


Khả năng có mưa : 54 %

Tia UV : 8.66%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 0.36 km/giờ

Hướng : Nam

11:00

mưa nhẹ

26.8°C


Khả năng có mưa : 63 %

Tia UV : 11.97%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 0.31 km/giờ

Hướng : Nam

12:00

mưa nhẹ

27°C


Khả năng có mưa : 74 %

Tia UV : 12.04%

Độ ẩm : 74 %

Wind
Gió : 0.29 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mưa nhẹ

27.2°C


Khả năng có mưa : 87 %

Tia UV : 6.31%

Độ ẩm : 78 %

Wind
Gió : 0.47 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mưa vừa

26.5°C


Khả năng có mưa : 96 %

Tia UV : 3.14%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.67 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mưa vừa

25.6°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 2.1%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 0.51 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mưa vừa

25.2°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 0.98%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 0.44 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

17:00

mưa vừa

24.2°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 0.35%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 0.42 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa vừa

22.7°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 97 %

Wind
Gió : 0.77 km/giờ

Hướng : Nam

19:00

mưa vừa

21.7°C


Khả năng có mưa : 99 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.29 km/giờ

Hướng : Tây Nam

20:00

mưa nhẹ

21.3°C


Khả năng có mưa : 72 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.35 km/giờ

Hướng : Tây Nam

21:00

mưa nhẹ

21.1°C


Khả năng có mưa : 70 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 99 %

Wind
Gió : 1.46 km/giờ

Hướng : Tây Nam

22:00

mưa nhẹ

21°C


Khả năng có mưa : 70 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.46 km/giờ

Hướng : Tây Nam

23:00

mây đen u ám

20.8°C


Khả năng có mưa : 63 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.54 km/giờ

Hướng : Tây Nam

00:00

mây đen u ám

20.7°C


Khả năng có mưa : 62 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.65 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây đen u ám

20.6°C


Khả năng có mưa : 66 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.67 km/giờ

Hướng : Tây Nam

02:00

mây đen u ám

20.6°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.76 km/giờ

Hướng : Tây Nam

03:00

mây đen u ám

21°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.67 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây đen u ám

20.9°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.62 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây đen u ám

21.1°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.65 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mưa nhẹ

21.2°C


Khả năng có mưa : 36 %

Tia UV : 0.18%

Độ ẩm : 98 %

Wind
Gió : 1.63 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mưa nhẹ

22.3°C


Khả năng có mưa : 36 %

Tia UV : 0.87%

Độ ẩm : 96 %

Wind
Gió : 1.23 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mây đen u ám

22.7°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 2.78%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.22 km/giờ

Hướng : Tây Nam

09:00

mây đen u ám

23.2°C


Khả năng có mưa : 36 %

Tia UV : 5.17%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 1.05 km/giờ

Hướng : Tây Nam

10:00

mây đen u ám

24.1°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 3.32%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 0.97 km/giờ

Hướng : Tây Nam

11:00

mây đen u ám

27.3°C


Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 8.68%

Độ ẩm : 69 %

Wind
Gió : 0.99 km/giờ

Hướng : Tây Nam

12:00

mưa nhẹ

28°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 9.7%

Độ ẩm : 67 %

Wind
Gió : 1.08 km/giờ

Hướng : Tây Nam

13:00

mưa nhẹ

27.2°C


Khả năng có mưa : 43 %

Tia UV : 8.5%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 0.99 km/giờ

Hướng : Tây Nam

14:00

mưa nhẹ

25.6°C


Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 8.66%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.95 km/giờ

Hướng : Tây Nam

15:00

mưa nhẹ

25.7°C


Khả năng có mưa : 70 %

Tia UV : 5.16%

Độ ẩm : 83 %

Wind
Gió : 0.61 km/giờ

Hướng : Tây Nam

16:00

mưa nhẹ

26.5°C


Khả năng có mưa : 70 %

Tia UV : 2.14%

Độ ẩm : 77 %

Wind
Gió : 0.72 km/giờ

Hướng : Tây Nam

17:00

mưa nhẹ

25.2°C


Khả năng có mưa : 66 %

Tia UV : 0.58%

Độ ẩm : 86 %

Wind
Gió : 0.7 km/giờ

Hướng : Tây Nam

18:00

mưa nhẹ

23.1°C


Khả năng có mưa : 64 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 0.87 km/giờ

Hướng : Tây Nam

19:00

mây đen u ám

21.9°C


Khả năng có mưa : 64 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.45 km/giờ

Hướng : Tây Nam

20:00

mây đen u ám

21.5°C


Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 95 %

Wind
Gió : 1.61 km/giờ

Hướng : Tây Nam

21:00

mây đen u ám

21.5°C


Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 94 %

Wind
Gió : 1.72 km/giờ

Hướng : Tây Nam

Nhiệt độ Xã Sơn Mùa những ngày tới

Lượng mưa và khả năng mưa Xã Sơn Mùa những ngày tới

Dự báo thời tiết Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây ngày 16/07/2024 

Thời tiết ở Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây cho hôm nay, ngày mai và tuần. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần tới

Thời tiết Xã Sơn Mùa 7 ngày tới

Thứ tư, Ngày 17, tháng 07, năm 2024

26.78 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 20.81 °C
Nhiệt độ buổi tối : 24.23 °C
 • Độ ẩm : 74%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.61 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 12.04%
 • Bình Minh : 05:25
 • Hoàng hôn : 18:20
 • Lượng mưa : 11.21 mm

Thứ năm, Ngày 18, tháng 07, năm 2024

27.34 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.08 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.2 °C
 • Độ ẩm : 69%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.76 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 9.7%
 • Bình Minh : 05:25
 • Hoàng hôn : 18:20
 • Lượng mưa : 2.84 mm

Thứ sáu, Ngày 19, tháng 07, năm 2024

24.98 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 21.31 °C
Nhiệt độ buổi tối : 26.73 °C
 • Độ ẩm : 87%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.68 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 8.11%
 • Bình Minh : 05:25
 • Hoàng hôn : 18:20
 • Lượng mưa : 7.95 mm

Thứ bảy, Ngày 20, tháng 07, năm 2024

28.42 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 20.87 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.38 °C
 • Độ ẩm : 67%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.79 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 10.8%
 • Bình Minh : 05:26
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 12.11 mm

Chủ nhật, Ngày 21, tháng 07, năm 2024

29.14 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.06 °C
Nhiệt độ buổi tối : 25.64 °C
 • Độ ẩm : 61%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.96 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 11%
 • Bình Minh : 05:26
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 4.57 mm

Thứ hai, Ngày 22, tháng 07, năm 2024

28.75 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.11 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.94 °C
 • Độ ẩm : 59%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 2.04 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 11%
 • Bình Minh : 05:26
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 1.01 mm

Thứ ba, Ngày 23, tháng 07, năm 2024

27.6 °C
mưa nhẹ
Nhiệt độ buổi sáng : 21.66 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.94 °C
 • Độ ẩm : 64%
 • Wind
  Tốc độ Gió : 1.99 km/h
 • Hướng Gió : Tây Nam
 • Tia UV : 11%
 • Bình Minh : 05:26
 • Hoàng hôn : 18:19
 • Lượng mưa : 0.15 mm

Thời tiết Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây ngày hôm nay (16/07/2024) 

Dự báo thời tiết Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây ngày hôm nay (16/07/2024) - dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới. Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết của Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây hằng tháng đa phần không có biến động nhiều. Từ sáng, chiều, tối và đêm nhiệt độ chênh lệch từ 5 đến 10 độ C tùy theo mùa. Người dân sống ở Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây có thể xem các bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tới trên website thoitietquangngai.com để nắm bắt thông tin thời tiết và có thể chuẩn bị tốt nhất cho những dự định sắp tới của mình.

Trên trang web dự báo thời tiết thoitietquangngai.com của chúng tôi đều có thông tin thời tiết của ngày hôm qua và những ngày trước đó để cho bạn có thể đánh giá tình hình thời tiết trong quá khứ thông qua biểu đồ nhiệt độ. Nhằm có thể đưa ra những dự báo chính xác cho những ngày sắp tới.

Nhiệt độ của Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây bây giờ có một vài sự chênh lệch ở các huyện. Để các bạn dễ nắm bắt các thông tin về thời tiết. Hãy luôn cập nhật diễn biến thời tiết trên trang web của chúng tôi, để được cung cấp thông tin về dự báo thời tiết theo giờ địa phương. Cập nhật liên tục hàng giờ, cho phép bạn biết rõ ràng tình hình thời tiết nơi bạn đang đứng.

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết dài ngày

Trang web của chúng tôi không chỉ dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay mà còn đưa ra dự báo cho thời tiết 3 ngày5 ngày hoặc 7 ngày – 10 ngày tới. Mục đích giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những dự định ngắn hạn như đi thăm họ hàng, du lịch ngắn ngày,….

Nếu bạn có dự định đi chơi xa ở các tỉnh thành khác thì có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 10 đến 15 ngày tới để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Những bạn đang chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày từ 1 tháng trở lên có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 30 ngày tới để sắp xếp hành trang và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

Dự báo thời tiết Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây nhanh nhất

Các bạn đang chuẩn bị đi du lịch hay đi chơi xa có thể đang quan tâm đến tình hình thời tiết tuần này và tuần tới. Đừng lo lắng, trang web thoitietquangngai.com của chúng tôi có thể đưa ra dự báo cho rất nhiều ngày. Độ chính xác cho nhiệt độ thời tiết tuần này và tuần sau chỉ sai số khoảng 1 – 2 độ. Nếu bạn thích xem dự báo thời tiết Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây theo từng tháng, từng năm thì hệ thống dữ liệu của chúng tôi có thể đáp ứng. Hỗ trợ cho những bạn đang làm nghiên cứu hay các chuyên gia về thời tiết.