• Quảng Ngãi
 • Dự Báo Thời tiết tại Huyện Tư Nghĩa ngày 03/06/2023

Dự Báo Thời tiết tại Huyện Tư Nghĩa ngày 03/06/2023

Quảng ngãi

Thời Tiết Quảng Ngãi°C36.66 °C
Thứ bảy, Ngày 03, tháng 06, năm 2023
Cảm Giác Như : 42.11 °C
mưa vừa
 • Độ ẩm 44%
 • Wind
  Tốc độ Gió 5.81 km/h
 • Hướng Gió Đông Bắc
 • Chỉ số UV 12.72%
 • Rain
  Điểm sương 21.53°
 • Bình Minh 05:13
 • Hoàng hôn 18:11
 • Tầm nhìn km
 • Mức độ mây 28%
 • Lượng mưa : 6.27 mm

00:00

mây cụm

27.3°C


Khả năng có mưa : 36 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 82 %

Wind
Gió : 2.01 km/giờ

Hướng : Tây Nam

01:00

mây rải rác

24.6°C


Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 89 %

Wind
Gió : 2.06 km/giờ

Hướng : Tây

02:00

mây thưa

24.5°C


Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.78 km/giờ

Hướng : Tây

03:00

mây rải rác

24.4°C


Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %

Wind
Gió : 1.93 km/giờ

Hướng : Tây Nam

04:00

mây cụm

24.3°C


Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 87 %

Wind
Gió : 1.94 km/giờ

Hướng : Tây Nam

05:00

mây cụm

25°C


Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 84 %

Wind
Gió : 2.01 km/giờ

Hướng : Tây Nam

06:00

mây cụm

28.5°C


Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0.23%

Độ ẩm : 72 %

Wind
Gió : 2.36 km/giờ

Hướng : Tây Nam

07:00

mây cụm

31.2°C


Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 1.27%

Độ ẩm : 58 %

Wind
Gió : 1.52 km/giờ

Hướng : Tây Nam

08:00

mây rải rác

34.3°C


Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 3.48%

Độ ẩm : 47 %

Wind
Gió : 1.18 km/giờ

Hướng : Tây Nam

09:00

mây rải rác

36.4°C


Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 6.63%

Độ ẩm : 41 %

Wind
Gió : 0.3 km/giờ

Hướng : Tây Nam

10:00

mây rải rác

37.7°C


Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 9.86%

Độ ẩm : 37 %

Wind
Gió : 0.86 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

11:00

mây rải rác

38.2°C


Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 12.2%

Độ ẩm : 36 %

Wind
Gió : 1.82 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

12:00

mây rải rác

36.3°C


Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 12.72%

Độ ẩm : 45 %

Wind
Gió : 3.98 km/giờ

Hướng : Đông

13:00

mây cụm

34.1°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 11.34%

Độ ẩm : 49 %

Wind
Gió : 4.07 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

14:00

mây đen u ám

33.2°C


Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 7.97%

Độ ẩm : 53 %

Wind
Gió : 3.04 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

15:00

mưa nhẹ

32.5°C


Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 4.82%

Độ ẩm : 56 %

Wind
Gió : 1.76 km/giờ

Hướng : Đông Bắc

16:00

mây đen u ám

31.6°C


Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 2.16%

Độ ẩm : 61 %

Wind
Gió : 1.87 km/giờ

Hướng : Đông

17:00

mây đen u ám

29.6°C


Khả năng có mưa : 58 %

Tia UV : 0.63%

Độ ẩm : 70 %

Wind
Gió : 2.27 km/giờ

Hướng : Đông

18:00

mưa vừa

26°C


Khả năng có mưa : 84 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 90 %

Wind
Gió : 2.47 km/giờ

Hướng : Nam

19:00

mưa nhẹ

25.5°C


Khả năng có mưa : 85 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 2.31 km/giờ

Hướng : Nam

20:00

mây đen u ám

25.2°C


Khả năng có mưa : 27 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 2.14 km/giờ

Hướng : Tây Nam

21:00

mây đen u ám

25°C


Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 91 %

Wind
Gió : 2.06 km/giờ

Hướng : Tây Nam

22:00

mưa nhẹ

24.6°C


Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 92 %

Wind
Gió : 2.16 km/giờ

Hướng : Tây Nam

23:00

mưa nhẹ

24.2°C


Khả năng có mưa : 25 %

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 93 %

Wind
Gió : 2.3 km/giờ

Hướng : Tây Nam

Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa ngày 03/06/2023 

Thời tiết ở Huyện Tư Nghĩa cho hôm nay, ngày mai và tuần. Dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại Huyện Tư Nghĩa . Nhiệt độ và độ ẩm của không khí, áp suất, tốc độ và hướng gió, lượng mưa, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn.  Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa ngày 03/06/2023

Thị Trấn La Hà
36.57 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.8 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.65 °C
Lượng mưa : 5.22 mm
Thị Trấn Sông Vệ
35.93 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.95 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.14 °C
Lượng mưa : 5.79 mm
Xã Nghĩa Lâm
38.26 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.77 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.93 °C
Lượng mưa : 3.79 mm
Xã Nghĩa Thắng
38.46 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.95 °C
Nhiệt độ buổi tối : 30 °C
Lượng mưa : 4.34 mm
Xã Nghĩa Thuận
38.52 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.97 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.89 °C
Lượng mưa : 4.57 mm
Xã Nghĩa Kỳ
38.52 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.92 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.74 °C
Lượng mưa : 4.86 mm
Xã Nghĩa Sơn
38.32 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 24.71 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.44 °C
Lượng mưa : 4.47 mm
Xã Nghĩa Hòa
35.13 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 26.29 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.82 °C
Lượng mưa : 4.65 mm
Xã Nghĩa Điền
38.53 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.2 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.66 °C
Lượng mưa : 5.58 mm
Xã Nghĩa Thương
36 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.97 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.56 °C
Lượng mưa : 5.22 mm
Xã Nghĩa Trung
37.46 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.54 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.44 °C
Lượng mưa : 5.69 mm
Xã Nghĩa Hiệp
35.57 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 26.11 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.46 °C
Lượng mưa : 5.31 mm
Xã Nghĩa Phương
36.82 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.73 °C
Nhiệt độ buổi tối : 29.09 °C
Lượng mưa : 6.05 mm
Xã Nghĩa Mỹ
36.66 °C
mưa vừa
Nhiệt độ buổi sáng : 25.77 °C
Nhiệt độ buổi tối : 28.93 °C
Lượng mưa : 6.27 mm

Thời tiết  Huyện Tư Nghĩa ngày 03/06/2023 

Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa ngày 03/06/2023 - dự báo thời tiết chính xác và chi tiết tại  Huyện Tư Nghĩa cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới.  Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời tiết của  Huyện Tư Nghĩa hằng tháng đa phần không có biến động nhiều. Từ sáng, chiều, tối và đêm nhiệt độ chênh lệch từ 5 đến 10 độ C tùy theo mùa. Người dân sống ở Huyện Tư Nghĩa có thể xem các bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tới trên website thoitietquangngai.com để nắm bắt thông tin thời tiết và có thể chuẩn bị tốt nhất cho những dự định sắp tới của mình.

Trên trang web dự báo thời tiết thoitietquangngai.com của chúng tôi đều có thông tin thời tiết của ngày hôm qua và những ngày trước đó để cho bạn có thể đánh giá tình hình thời tiết trong quá khứ thông qua biểu đồ nhiệt độ. Nhằm có thể đưa ra những dự báo chính xác cho những ngày sắp tới.

Nhiệt độ của Huyện Tư Nghĩa bây giờ có một vài sự chênh lệch ở các huyện. Để các bạn dễ nắm bắt các thông tin về thời tiết. Hãy luôn cập nhật diễn biến thời tiết trên trang web của chúng tôi, để được cung cấp thông tin về dự báo thời tiết theo giờ địa phương. Cập nhật liên tục hàng giờ, cho phép bạn biết rõ ràng tình hình thời tiết nơi bạn đang đứng.

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết dài ngày

Trang web của chúng tôi không chỉ dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay mà còn đưa ra dự báo cho thời tiết 3 ngày5 ngày hoặc 7 ngày – 10 ngày tới. Mục đích giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những dự định ngắn hạn như đi thăm họ hàng, du lịch ngắn ngày,….

Nếu bạn có dự định đi chơi xa ở các tỉnh thành khác thì có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 10 đến 15 ngày tới để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Những bạn đang chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày từ 1 tháng trở lên có thể tham khảo tình hình thời tiết trong 30 ngày tới để sắp xếp hành trang và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa nhanh nhất

Các bạn đang chuẩn bị đi du lịch hay đi chơi xa có thể đang quan tâm đến tình hình thời tiết tuần này và tuần tới. Đừng lo lắng, trang web thoitietquangngai.com của chúng tôi có thể đưa ra dự báo cho rất nhiều ngày. Độ chính xác cho nhiệt độ thời tiết tuần này và tuần sau chỉ sai số khoảng 1 – 2 độ. Nếu bạn thích xem dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa theo từng tháng, từng năm thì hệ thống dữ liệu của chúng tôi có thể đáp ứng. Hỗ trợ cho những bạn đang làm nghiên cứu hay các chuyên gia về thời tiết.